Aktuality


Zveřejněno 22. 3. 2023

Farnost Želešice - Velikonoční bohoslužby

farnost

Farnost Želešice Vás srdečně zve na velikonoční bohoslužby do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Želešicích.

Program velikonočních bohoslužeb

Květná neděle 10:45
Zelený čtvrtek 17:30
Velký pátek 17:30 (hrkání začíná v 15:00 u kostela)
Bílá sobota 18:00
Boží hod velikonoční 10:45
Velikonoční pondělí 10:45

Malý kvíz ,,Co si pamatuju z hodin náboženství?“  

  • Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední večeři, kterou slavil Ježíš se svými apoštoly. Kolik jich bylo?  
  • Jak se jmenoval ten, který jej zradil za třicet stříbrných velekněžím?
  • Vojáci jej spoutali a odvedli před vladaře. Ten, přestože neviděl žádné překročení zákona, odsoudil Ježíše k smrti. Aby se symbolicky očistil od nespravedlivého rozsudku, umyl si  před očima zástupů ruce. Jak se jmenoval zmíněný vladař?
  • Ježíše zbičovali a na hlavu mu vsadili jakou korunu?
  • Vložili na něj těžký kříž, který nesl na horu Golgotu. U kterého města se nachází?
  • Ježíše ukřižovali a nad hlavu umístili nápis: .......... Znamená ,,Ježíš Nazaretský, král židovský“.
  • Když zemřel, sňali jej z kříže a vložili na klín jeho .......?
  • Učedníci jej uložili do hrobu. Ráno po sobotě byl hrob prázdný a …......... řekl ženám, které jej hledaly:,, Není zde, byl vzkříšen, jak řekl.“  

 

 Správné odpovědi: 12, Jidáš, Pilát, trnovou, Jeruzalém, INRI, Matce Marii, anděl 

ZPĚT NA AKTUALITY