Participativní rozpočet


Nově jsme v rozpočtu na rok 2023 vyčlenili 500 tis. Kč na tzv. participativní rozpočet. Co to vlastně pro Vás znamená? Na to je jednoduchá odpověď. Znamená to, že o tom, na co bude tato částka použita rozhodnete právě vy. Jediná podmínka je, že na jeden projekt může být vyčerpáno maximálně 250 tisíc Kč. To znamená, že budou podpořeny minimálně dva projekty ve výši 250 tis. Kč.


Milí spoluobčané,

dovolte mi představit 9 projektů, které jste nejčastěji zmiňovali v dotaznících na participativní rozpočet. Celkem se do dotazníku zapojilo 70 občanů a rádi bychom zareagovali i na nejčastější stížnosti a připomínky. Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas na vyplnění dotazníku a podílejí se tím i na rozvoji obce. Pokud budete mít i nadále různé náměty na rozvoj obce, budu velice ráda, když se s námi o ně podělíte a třeba díky tomu tak vznikne i další krásné místo v naší obci.

Chybějící stravovací zařízení

Největším negativem naší obce podle občanů je chybějící stravovací zařízení, přestože máme v obci objekt Viktorie. O využití tohoto objektu pro restaurační činnost jsme také uvažovali, ale obec by díky tomu přišla o sál, kde se dají pořádat kulturní akce, které spojují občany, což by byla velká škoda a pokládáme za důležité takovýto prostor pro obec mít.

Vybudování chodníku z Modřic

V lednu proběhla schůzka se starostou Modřic s návrhem propojení Modřic a Želešic chodníkem. Pan starosta Modřic upřednostňuje napojení ze Želešic od Mevy do Modřic k tramvajové zastávce přes modřické zahrádky, kde město Modřice plánuje opravit cestu a vybudovat veřejné osvětlení, nicméně nebrání se myšlence využít trasu, kterou by se dalo s určitými úpravami přejít most, sejít dolů k motokárám a napojit se na ulici Brněnskou. Tato trasa bude předmětem dalšího jednání.

Pokácené stromy u bytovek

Jedná se o pozemek soukromého vlastníka, kde již úmyslně poškozené stromy (řešila policie ČR) musely být pokáceny rozhodnutím osloveného znalce.

Autobusové zastávky

Proběhlo VŘ a byla uzavřena smlouva na dodávku. Na nové zastávky se můžete těšit koncem května.

Chybějící chodníky na Sádkách

I když bychom rádi podpořili budování chodníků, tak bohužel není kde. Investoři nepamatovali na takové základní věci jako je chodník, místo pro setkávání občanů, dětské hřiště nebo místa na odpadové nádoby.

Pump-track

Plánujeme na obecním poli. Bohužel je potřeba mít stavební povolení, nyní jsme oslovili firmu, která nám vytvoří návrh dráhy a rozhodneme se, zda je lepší investovat do trvanlivé, asfaltové dráhy nebo vytvořit dráhu hliněnou, o kterou se ovšem bude nutné pravidelně starat. Tato akce je nákladná i finančně a v letošním sestavování rozpočtu jsme peníze na takovou akci nevyčlenili. Budeme se snažit, aby se mohlo realizovat v roce příštím.

Workout

Rádi bychom vytvořili takové místo buď na obecním poli nebo na obecním pozemku naproti Agrogenu či u fotbalového hřiště. Protože jsme do rozpočtu vyčlenili na hřiště 600 tis. a opravdu bychom rádi zainvestovali hlavně do dětského hřiště pro větší děti, které chybí a je finančně náročné vzhledem k tomu, že nyní nejsou žádné dotace, uvidíme, zda se letos podaří vybudovat. Možná ano, pokud podpoříte tento projekt v anketě. Na dětské hřiště máme zažádáno o grant společnosti ČEZ tzv. Oranžové hřiště a nyní čekáme na rozhodnutí, zda se podaří grant získat. Pokud ne, rádi bychom realizovali nejpozději do podzimu tohoto roku s tím, že se na budování budete moci podílet i Vy v rámci „AKCE“ provádění terénních úprav, o které se včas dozvíte.

Připomínkám k průtahu byl věnován samostatný dotazník, proto je zde nebudeme zmiňovat.

Za obec Želešice, Lucie Babáková, místostarostka obce


Výsledek ankety k participativnímu rozpočtu obce pro rok 2023

Milí spoluobčané, přinášíme Vám výsledky hlasování v anketě participativního rozpočtu, do kterého přišlo celkem 214 platných hlasů.

Vítěznými projekty jsou:

  1. Workout hřiště
  2. Zázemí pro relaxaci a výcvik psů, p.č. 3287/2 (naproti Agrogenu)

Oba projekty získaly shodně 69 platných hlasů. Nyní proběhne vytipování lokality, kam workout hřiště umístit spolu se získáním nabídek od firem, které hřiště staví. V případě, že by se našlo více vhodných míst, rozhodnete opět anketou, kde bude hřiště finálně umístěno. Co se týče projektu vytvoření zázemí pro výcvik psů, nyní začneme poptávat jeho vybavení. Včas Vás budeme informovat o aktuálním stavu projektů.

Závěrem bychom Vám všem chtěli poděkovat za hlasování.

Jak použít peníze z participativního rozpočtu obce pro rok 2023? Webový formulář Papírový formulář Chybné hlasy CELKEM
Workout hřiště 72 0 3 69
Výsadba keřů, stromů, květin 11 0 0 11
Naučná stezka (panely, cedule s historií atd.) 5 0 0 5
Lavičky po obci 1 0 0 1
Knihobudka 0 0 0 0
Vytvořit zázemí pro relaxaci a výcvik psů, p.č. 3287/2 (naproti Agrogenu) 12 63 6 69
Prvky na dětské hřiště 38 0 1 37
Bezbariérový přístup na poštu / obecní úřad 1 0 0 1
Úprava prostotu na tříděný komunální odpad u vjezdu na ul. Sádky 21 0 0 21

Za obec Želešice, Lucie Babáková a Pavel Hrbáček