Rozcestník

Velikost textu:

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 28. 01. 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Upozornění pro občany jiných členských států EU - volby do Evropského parlamentu
10.04.201927.05.2019
Volby do Evropského parlamentu - ve dnech 24 a 25. května 2019
25.03.201927.05.2019
Ostatní
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
28.02.201918.03.2019
Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení
05.06.201921.06.2019
Dodatečná informace k zakázce "Oprava střechy a krovu objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck"
21.05.201928.05.2019
Výzva k podání nabídek "Oprava střechy a krovu objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck"
17.05.201904.06.2019
Oznámení o výsledku výběrového řízení - "Přestavba jižního křídla objektu Viktorka pro účely Obecního úřadu"
26.04.201913.05.2019
Oznámení o výsledku výběrového řízení - "Oprava střechy a krovu objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck"
10.04.201926.04.2019
Výběrové řízení - "Oprava střechy a krovu objektu Želešice č.p 80 - Victoria Wannieck" - odpovědi na dotazy
02.04.201908.04.2019
Výběrové řízení "Přestavba jižního křídla objektu Viktorka pro účely Obecního úřadu" - dodatečné informace
01.04.201905.04.2019
Prodloužení termínu pro podání nabídek do výběrového řízení "Oprava střechy a krovu objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck"
29.03.201908.04.2019
Výběrové řízení "Oprava střechy a krovu objektu Želešice č.p. 80" - informace o konání prohlídky
19.03.201926.03.2019
Oznámení o výsledku výběrového řízení "Rozšíření MŠ Želešice"
19.03.201904.04.2019
Oznámení o výsledku výběrového řízení - "Oprava polní cesty do Evropské zóny"
19.03.201904.04.2019
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení "Přestavba jižního křídla objektu Viktorka pro účely Obecního úřadu"
15.03.201912.04.2019
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení "Oprava střech a krovu objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck"
15.03.201908.04.2019
Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení "Oprava střechy a krovu objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck"
13.03.201929.03.2019
Zakázka "Oprava polní cesty do Evropské zóny" zodpovězení dotazu
01.03.201915.03.2019
Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek "Rekonstrukce vodovodních řadů Želešice ul. 24.dubna - I. etapa"
28.02.201918.03.2019
Zodpovězení dotazů a doplnění pokladů k výběrovému řízení "Rekonstrukce vodovodních řadů Želešice ul. 24.dubna - I.etapa"
21.02.201901.03.2019
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - "Rozšíření MŠ Želešice"
20.02.201914.03.2019
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - " Oprava polní cesty do Evropské zóny"
20.02.201914.03.2019
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení
12.02.201912.03.2019
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - "Rekonstrukce vodovodu"
08.02.201928.02.2019
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška
13.02.201922.03.2019
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
17.12.201903.01.2020
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno - aktualizace k 1.8.2019
27.08.201931.12.2023
Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení
17.06.201903.07.2019
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
26.04.201928.05.2019
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno - aktualizace 1.2.2019
05.03.201931.12.2023
Územní rozhodnutí č. 7/2019 - "Revitalizace náhonu - Želešice"
18.02.201906.03.2019
Informace
Porovnání položek výpočtu cena za rok 2019 - informace z BVaK
25.04.201927.05.2019
Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu
16.12.201902.01.2020
OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16.12.201902.01.2020
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného
16.12.201902.01.2020
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.12.201902.01.2020
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
16.12.201902.01.2020
OZV č. 1/2019 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
03.12.201919.12.2019
Oznámení
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Šlechtitelská
22.11.201918.12.2019
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Revitalizace náhonu
29.10.201914.11.2019
Oznámení o zahájení územního řízení "Želešice, 24.dubna, st.úprava VN,NN"
16.10.201901.11.2019
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - úprava místní komunikace
08.10.201924.10.2019
Oznámení - zveřejnění návrhu Aktualizace č. ZÚR JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území
23.09.201908.11.2019
Oznámení o zahájení územního řízení - Prodloužení dešťové kanalizace a chodníků na ulici 24. dubna
09.08.201926.08.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. 24. dubna od odbočky s ul. 1. máje směrem k ul. P.Bezruče, ul. Družstevní, Sadová, Vášova, Sportovní
09.07.201925.07.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Šlechtitelská a ul. 24.dubna od Modřic po č.85, 287.
09.07.201925.07.2019
Oznámení zahájení územního řízení - Výstavba RD - lokalita Sádky II - komunikace a inženýrské sítě
13.05.201929.05.2019
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace při ul. 24.dubna"
24.01.201911.02.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
16.01.201918.02.2019
Rozhodnutí
Rozhodnutí - stavební povolení "Revitalizace náhonu Želešice"
16.12.201902.01.2020
Územní rozhodnutí č. 56/2019 - Prodloužení dešťové kanalizace a chodníků na ulici 24. dubna
29.10.201929.11.2019
Územní rozhodnutí č. 36/2019 - Je Power - Sádky II
04.07.201922.07.2019
Návrh výroku rozhodnutí - společnost Hofema - Sádky II
04.07.201922.07.2019
Rozhodnutí - "Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace při ulici 24.dubna v obci Želešice"
08.03.201925.03.2019
Stavební povolení - "II/152 Hajany - Želešice"
18.02.201906.03.2019
Pozvánka na zasedání
Pozvánka na 11. zasedání ZO
04.12.201913.12.2019
Pozvánka na 10. zasedání ZO
06.11.201915.11.2019
Pozvánka na 9. zasedání ZO
02.10.201911.10.2019
Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO
09.09.201918.09.2019
Pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO
10.06.201919.06.2019
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Želešice
22.05.201931.05.2019
Pozvánka na 5. veřejné zasedání ZO
13.05.201922.05.2019
Pozvánka na 4. zasedání Zasupitelstva obce Želešice
03.04.201912.04.2019
Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZO
20.02.201901.03.2019
Usnesení
Usnesení přijatá z 11. veřejného zasedání ZO dne 12.12.2019
20.12.201906.01.2020
Usnesení přijatá z 10. veřejného zasedání ZO dne 14.11.2019
22.11.201909.12.2019
Usnesení z 9. zasedání ZO
16.10.201901.11.2019
Usnesení přijatá z 8 veřejného zasedání ZO dne 17.9.2019
25.09.201911.10.2019
Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce
26.06.201912.07.2019
Usnesení z 6. veřejného zasedání ZO Želešice
07.06.201924.06.2019
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce
29.05.201914.06.2019
Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce
18.04.201906.05.2019
Usnesení z 3 veřejného zasedání ZO
08.03.201925.03.2019
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
11.12.201913.01.2020
Návrh opatření obecné povahy
06.09.201923.09.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
02.09.201931.12.2022
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
01.08.201919.08.2019
Opatření obecné povahy - místní úprava provozu - parkovací místa pro ZŠ a MŠ
23.07.201908.08.2019
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - úsek od č.p. 348 po pozemek p.č. 3019
17.06.201903.07.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Družstevní (p.č. 3263, 302/1 a 514/1)
17.06.201903.07.2019
Opatření obecné povahy
30.05.201917.06.2019
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - stanovení místní úpravy provozu
29.05.201901.07.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
04.04.201931.12.2022
Veřejná vyhláška - "Návrh opatření obecné povahy"
12.03.201928.03.2019
Veřejné zakázky
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - zimní údržba komunikací
08.10.201901.11.2019
Oznámení o výsledku výběrového řízení na akci
03.10.201903.12.2019
Výzva k podání nabídek - "Rekonstrukce venkovské usedlosti Victoria v Želešicích - vnitřní prostory 1. etapa
12.09.201930.09.2019
Záměr pronájmu, prodeje a směny
Záměr pronájmu pozemku
17.07.201902.08.2019
Záměr pronájmu pozemku
17.07.201902.08.2019
Záměr prodeje pozemku
11.07.201929.07.2019
Záměr prodeje pozemku
10.07.201926.07.2019
Zveřejnění záměru směny pozemku
15.04.201902.05.2019
Zveřejnění záměru směny části pozemku
18.03.201903.04.2019
Nabídka pracovního místa
Nabídka práce - obsluha sběrného dvoru v Želešicích
25.03.201923.04.2019
Záměr pronájmu
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
02.12.201918.12.2019
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
02.12.201918.12.2019
Zveřejnění záměru
05.11.201921.11.2019
Záměr pronájmu pozemku
05.09.201923.09.2019
Záměr pronájmu nemovitosti
03.06.201919.06.2019
Záměr pronájmu pozemku
22.05.201907.06.2019
Zveřejnění záměru pronájmu
24.01.201911.02.2019
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2020
08.11.201927.11.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2021 - 2024
08.11.201927.11.2019
Pozvánka na 14. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko
08.11.201927.11.2019
Valná hromada DSO Šlapanicko a návrh rozpočtu na rok 2018
Pozvánka na 13. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko a návrh hospodaření za rok 2018, zpráva o výsledku hospodaření, inventarizační zpráva
13.05.201931.05.2019
Rozpočet na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018
06.02.201922.02.2019
Rozpočet na rok 2019
Rozpočtové opatření č. 15
30.12.201915.01.2020
Rozpočtové opatření č. 14
30.12.201915.01.2020
Přehled rozpočtových změn 2019
30.12.201915.01.2020
Rozpočtové opatření č. 13
20.12.201906.01.2020
Rozpočtové opatření č. 12
20.12.201906.01.2020
Rozpočtové opatření č. 11
25.11.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 10
23.10.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 9
25.09.201931.12.2019
Přehled rozpočtových změn 2019 ke dni 9.9.2019
09.09.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č.8
30.08.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7
30.08.201931.12.2019
Opravené rozpočtové opatření č. 6
30.08.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6
12.07.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 5
10.06.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4
10.06.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3
10.06.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019
18.04.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
08.03.201931.12.2019
Rozpočtový výhled 2020 až 2024
14.01.201930.01.2019
Exekuční příkaz
Exekuční příkaz
08.03.201925.03.2019
Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrka roku 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a účetní závěrka roku 2018
23.05.201910.06.2019
Sdělení
Sdělení seznámení s podklady pro rozhodnutí
11.12.201927.12.2019
Sdělení
04.07.201922.07.2019
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Želešických občanů a rodáků - rok 2019
30.04.201930.04.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Viktoria - rok 2019
30.04.201930.04.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Želešice - rok 2019
30.04.201930.04.2022
Územní plán
Veřejná vyhláška "Návrh územního plánu Želešice a vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území"
31.10.201917.12.2019
Nařízení
Nařízení státní veterinární správy
22.11.201909.12.2019
Rozpočet na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
30.12.201931.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
26.11.201931.12.2019

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 26.01.2023 000 12:38

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu