Rozcestník

Velikost textu:

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 04. 02. 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Volby do krajských zastupitelstev 2020
03.08.202005.10.2020
Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Prodloužení dešťové kanalizace a chodníků na ul. 24. dubna
24.09.202012.10.2020
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - "Prodloužení dešťové kanalizace a chodníků na ul. 24.dubna"
04.09.202023.09.2020
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S AUKCÍ
21.07.202018.08.2020
Oznámení o výsledku výběrového řízení "Dětské hřiště u školy"
09.06.202025.06.2020
Výzva k podání nabídek "Stavební práce a dodávka herních prvků dětského hřiště"
18.05.202002.06.2020
Dražební vyhlášky
usnesení o nařízení elektronické dražby
26.08.202030.09.2020
Dražební vyhláška
06.04.202007.05.2020
Dražební vyhláška
17.01.202020.02.2020
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Adamcová Pavlína
03.12.202021.12.2020
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Adamcová Pavlína
09.11.202025.11.2020
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu Brno - aktualizace k 1.8.2020
27.10.202031.12.2023
Návrh výroku rozhodnutí
02.09.202018.09.2020
Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020 - nepřihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO
24.04.202028.05.2020
Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020
08.04.202012.05.2020
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu Brno - aktualizace k 1.2.2020
17.03.202031.12.2023
Rozpočet
Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zákona 250/2000 sb.
01.12.202031.12.2023
Informace
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
04.05.202004.06.2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
13.02.202002.03.2020
Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 2/2020 kterou se mění OZV 3/2019 o místním poplatku za komunální odpad
21.12.202006.01.2021
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
04.03.202020.03.2020
Oznámení
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Sadová č. 302, 303, 530
25.11.202011.12.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Sádky, Meruňková, ul. 24.dubna č.43, 289, 304
25.11.202011.12.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 13.11.2020 - chatová oblast
04.11.202016.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 12.11.2020 - Bytovky č. 43,289,304, ul. Meruňková, Sádky, ul. Sadová č.302,303,530
21.10.202013.11.2020
Oznámení - Aktualizace č. 1 a č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
19.10.202004.11.2020
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - p.č. 9/1 v k.ú. Želešice
05.10.202006.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 20.10.2020 - bytovky č.p. 43 a 289. ZRUŠENO
05.10.202021.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.10.2020 - ZRUŠENO, NEBUDE PŘERUŠENA DODÁVKA EL.ENERGIE
05.10.202021.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 9.10.2020
23.09.202012.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1.10.2020
23.09.202002.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.9.2020
23.09.202030.09.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 24.9.2020
04.09.202025.09.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 22.9.2020
04.09.202023.09.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 21.9.2020
04.09.202022.09.2020
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - II/152 Želešice průtah, I.stavba
03.09.202021.09.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Sádky
20.08.202009.09.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Sportovní - 23.6.2020
09.06.202025.06.2020
Oznámení o zahájení řízení ve věci změny stavby před jejím dokončením "II/152 Želešice průtah, 1.stavba, k.p. Želešice, Modřice, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 305 Horské vpusti"
02.06.202018.06.2020
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje JmK
14.05.202024.06.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Školní, P.Bezruče a Sportovní
07.05.202027.05.2020
Pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace Zásad územního rozvoje JmK
07.05.202022.06.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Polní
06.04.202024.04.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - trafostanice ZD středisko
06.04.202020.04.2020
Zrušení Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13.03.202001.04.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Polní
13.03.202001.04.2020
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Vodní prvky v údolí toku Bobravy"
03.03.202019.03.2020
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Prodloužení dešťové kanalizace a chodníků na ul. 24.dubna"
19.02.202006.03.2020
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Prodloužení dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu na ul. 24.dubna
19.02.202006.03.2020
Rozhodnutí
Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení "II/152 Želešice průtah, I.Stavba"
04.11.202020.11.2020
Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení - "II/152 Želešice průtah, 1.stavba"
26.08.202011.09.2020
Rozhodnutí - povolení k nakládání s povrchovými vodami, Stavební povolení - Vodní prvky v údolí toku Bobravy
14.05.202030.05.2020
Stavební povolení "Prodloužení dešťové kanalizace a chodníků na ul. 24. dubna "
06.04.202022.04.2020
Stavební povolení "Prodloužení dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu na ul. 24. dubna v obci Želešice"
06.04.202022.04.2020
Územní rozhodnutí č. 5/2020
26.02.202030.03.2020
Pozvánka na zasedání
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce dne 16.12.2020
08.12.202017.12.2020
Pozvánka na 16. zasedání ZO
04.11.202013.11.2020
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce
02.09.202011.09.2020
Pozvánka na 14. veřejné zasedání ZO
03.06.202012.06.2020
Pozvánka na 13. zasedání ZO
06.05.202015.05.2020
Pozvánka na 12. zasedání ZO
17.02.202026.02.2020
Usnesení
Usnesení č. 17
22.12.202007.01.2021
Usnesení přijatá z 16. veřejného zasedání obce ze dne 12.11.2020
20.11.202007.12.2020
Usnesení přijatá z 15. veřejného zasedání obce ze dne 10.9.2020
16.09.202002.10.2020
Usnesení přijatá ze 14. veřejného zasedání ZO dne 11.6.2020
16.06.202002.07.2020
Usnesení přijatá z 13. veřejného zasedání ZO dne 14.5.2020
22.05.202008.06.2020
Usnesení přijatá z 12. veřejného zasedání ZO dne 25.2.2020
04.03.202020.03.2020
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
25.11.202011.12.2020
Opatření obecné povahy
20.11.202009.12.2020
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
07.10.202023.10.2020
Opatření obecné povahy
28.07.202031.12.2022
Opatření obecné povahy
06.04.202031.12.2022
Záměr pronájmu a prodeje
Záměr prodeje
02.12.202018.12.2020
Záměr prodeje pozemku - p.č. 1357
04.11.202020.11.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 1391
04.11.202020.11.2020
Výzvy
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pro zimní údržbu komunikací v obci Želešice
25.09.202016.10.2020
Výzva k vyjádření k podanému odvolání "Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí"
26.05.202011.06.2020
Veřejné zakázky
Oznámení o výsledku výběrového řízení - zimní údržba
22.10.202009.11.2020
Oznámení o výsledku výběrového řízení "Poskytování služeb v odpadovém hospodářství"
20.04.202006.05.2020
Dodatečné informace č. 1 - výzva - Poskytování služeb v odpadovém hospodářství - prodloužena zadávací lhůta do 17.4.2020 do 9.00 hod.
30.03.202020.04.2020
Výzva k podání nabídek
17.03.202020.04.2020
Oznámení o výsledku výběrového řízení
11.03.202027.03.2020
Oznámení o výsledku výběrového řízení "Rekonstrukce venkovních ploch objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck"
28.02.202016.03.2020
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení "Návrh stavby a projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce mostu EV.č.ZL-06 a EV.č.ZLS07"
20.02.202010.03.2020
Doplňující informace k výzvě "Rekonstrukce venkovních ploch objektu č.p. 80"
06.02.202026.02.2020
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení "Rekonstrukce venkovních ploch objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck
04.02.202026.02.2020
Záměr pronájmu, prodeje a směny
Záměr prodeje pozemku
07.01.202023.01.2020
Záměr pronájmu
Zveřejnění záměru pronájmu
22.12.202007.01.2021
Záměr pronájmu pozemku
09.09.202025.09.2020
Zveřejnění záměru
26.08.202011.09.2020
Záměr pronájmu pozemku
27.07.202012.08.2020
Záměr pronájmu pozemku
09.01.202027.01.2020
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Pozvánka na 16. zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko, návrh rozpočtu, návrh střednědobého výhledu
01.12.202018.12.2020
Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko, Návrh závěrečného účtu, Zpráva o přezkumu hospodaření, Inventarizační zpráva
14.05.202003.06.2020
Rozpočet na rok 2019
Závěrečný účet za rok 2019 - návrh
27.05.202012.06.2020
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie ČCE - středisko Betlém - rok 2020
22.06.202023.06.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - Oblastní charita Rajhrad - rok 2020
11.06.202012.06.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek - rok 2020
10.06.202012.06.2023
Smlouva o poskytnutní dotace - Římskokatolická farnost - rok 2020
10.06.202012.06.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Viktoria - rok 2020
10.06.202012.06.2023
Nařízení
Nařízení státní veterinární správy
10.09.202028.09.2020
Nařízení státní veterinární správy
06.05.202022.05.2020
Rozpočet na rok 2020
Přehled rozpočtových změn 2020
25.11.202001.01.2021
Rozpočtové opatření č. 13
12.11.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 12
08.10.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 11
29.09.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 9
09.09.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 10
09.09.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 8
01.09.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 7
10.08.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 6
30.06.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 5
23.06.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 4
15.06.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 3
14.04.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1
11.03.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2
11.03.202031.12.2020
Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ
Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Želešice
16.03.202021.04.2020
Krizová opatření - nouzový stav
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
19.03.202030.04.2020
Krizové opatření starostky č. 1/2020
18.03.202020.04.2020
Vyhlášení nouzového stavu
13.03.202030.04.2020
Závěrečný účet obce za rok 2019 a účetní závěrka za rok 2019
Schválená účetní závěrka za rok 2019
23.06.202031.12.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019
23.06.202031.12.2020
Stanovisko
Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh územního plánu Želešice
20.08.202007.09.2020
Rozpočet na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021
01.12.202017.12.2020

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 31.01.2023 000 17:12

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu