JmKÚ


Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Telefon: 54165 1111

e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz