Veřejné zakázky


Informace o veřejných zakázkách vypisovaných obcí Želešice jsou zveřejňovány na webové stránce vhodne-uverejneni.cz v sekci profilu zadavatele:


Veřejné zakázky jsou rovněž zveřejňovány na ÚŘEDNÍ DESCE (zakázky od 2015).

Na úřední desce je uveden pouze seznam zadávacích řízení. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 28 odst. 1 písm. j) a § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.


Půdodně používaný Profil zadavatele obec Želešice z vyhovění legislativním podmínkám nadále (od 2019) nepoužívá.
Zakázky zveřejněné v tomto profilu jsou zde nadále k dispozici. Nový profil zadavatele obsahuje odkaz na tyto zakázky.