Rozcestník

Velikost textu:

Sociálně právní ochrana dětí

Co si představit pod pojmem sociálně-právní ochrana dětí?

Sociálně - právní ochrana dětí představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně - právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Tvoří tak předmět činnosti celé řady orgánů, právnických a fyzických osob, a to v závislosti na jejich působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně - právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, které ji realizují.

Obecní úřad Želešice, se sídlem v Želešicích, ul. 24. dubna 16 nemá zaměstnance, v jehož pracovní náplni je výkon sociálně - právní ochrany.

Výkon zajišťuje (za výkon odpovídá) starosta/ka obce a to

v úředních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod (polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin);

mimo úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 (polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin) a v pátek od 8:00 do 11:30 hod. na Obecním úřadě Želešice.

Nejedná se o bezbariérový prostor, který umožňuje vjezd osoby na invalidním vozíku i rodičů s dětmi v kočárku. Kontakt – mobil: 774 765 320.

Starosta/ka obce je v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno, kde je výkon agendy zajištěn každý den v provozní době úřadu a mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti: pondělí a středa od 8:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 a pátek od 8:00 do 13:00. Oddělení péče o děti: pracovník pro obec Želešice – p. Romana Nádvorníková, DiS; tel.: 533 304 667, kancelář č. 319, mail: nadvornikova@slapanice.cz.   Oddělení sociální prevence: pracovník pro obec Želešice – p. Veronika Hosmanová, DiS., tel.: 533 304 620, kancelář č.:330, mail: hosmanova@slapanice.cz.  

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany: o   ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu o  ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění o   činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.  Obecnímu úřadu vyplývají povinnosti vztahující se k péči o rodinu a děti s trvalým pobytem v územní působnosti úřadu jako správního orgánu, stejně jako povinnost zajistit neodkladnou pomoc dítěti, které se na území obce ocitne bez péče přiměřené jeho věku a trvalý pobyt v obci nemá.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí:

krajské úřady
obecní úřady obcí s rozšířenou působností
obecní úřady
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky

Je-li klientem (oznamovatelem) nezletilé dítě, je nutné poučit jej s přihlédnutím k jeho rozumovým schopnostem a s pravidly dále seznámit i jeho zákonného zástupce.

Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“), obecnímu úřadu může podat každý občan, v případě, že se cítí poškozen na právech či právem chráněných zájmech svých či dítěte opatřením nebo jednáním orgánu SPOD. Stížnost lze podat písemně i ústně. Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec úřadu.

Dokumenty:

ikona Orgán sociálně právní ochrana dětí (DOCX 17.38 kB)

ikona Standardy sociálně právní ochrany dětí (DOCX 435.01 kB)

Informační brožury:

ikona Leták pro rodiče (PDF 146.72 kB)

ikona Leták pro děti (PDF 179.97 kB)

ikona Leták pro starší děti (PDF 503.75 kB)

 

 

dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 31.01.2023 000 17:12

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu