Turistické zajímavosti


Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

KostelKostel Neposkvrněného početí Panny Marie je římskokatolický chrám, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je farním kostelem želešické farnosti.

V 80. letech 15. století byla v Želešicích postavena gotická kaple (dokončena 1491), jejíž část tvoří současný polygonálně ukončený presbytář. K lodi kaple byla v roce 1676 přistavěna kaple svatého Josefa, v roce 1722 došlo k barokním úpravám celé stavby. Roku 1785 byl kostel změněn z filiálního na farní. Roku 1795 byla kaple svatého Josefa zbořena a její materiál byl použit k prodloužení kostelní lodě. K severní straně kněžiště přiléhá hranolová věž, k jižní straně lodi je přistavěna předsíň.  Dnešní pojmenování získal roku 1854, kdy bylo početí Panny Marie prohlášeno za neposkvrněné. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1946 docházelo k řadě menších oprav. 

U kostela se nachází místní hřbitov, na kterém se mimo jiné nachází i pomník Franze Rittera von Felbinger .

 

 

Zeměpisná délka: 16°34′38.72″ E

Zeměpisná šířka: 49°7′5.27″ N

Zdroj: Wikipedia

Základní nivelační bod

Nivelační bodNachází se v údolí Bobravy na západním okraji obce vedle cessty do místního kamenolomu (rozcestí pod tunelem).

Slouží k zajištění základní nivelační sítě. Body základní nivelační sítě jsou budovány na neporušených skalních výchozech a jsou chráněny pomníkem. Jsou jakousi kostrou výškopisu České republiky. Dnes se na našem území nachází celkem 12 takovýchto základních nivelačních bodů.

Základní nivelační (výškopisná) síť byla budována již za Rakouska-Uherska a dále rozšiřována za první republiky. Výchozími a tehdy základními nivelačními body byly pro Čechy Lišov a pro Moravu a Slezsko právě zdejší bod v Želešicích. Ten má kromě povrchové značky ještě dvě výškové značky podzemní, umístěné pod pomníkem pro případ poškozemí povrchové značky. Všechny tyto výškové značky jsou zaměřeny s přesností na jednu desetinu milimetru. Jak je uvedeno na pomníku, jeho přestabilizace byla provedena v roce 1947.

Stabilizoval:  Ing.Dr.Wittinger - 1947 

Nadmořská výška: 210.552 m

Zeměpisná délka: 16° 34' 3,5"

Zeměpisná šířka:  49° 7' 19,8" 

Zdroj: turistika.cz

Památný strom

Památný strom

Želešice se mohou pochlubit přírodní památkou, památným stromem. Jedná se o Lípu srdčitou (Tilia cordata) s odhadovaným stářím 150 – 200 let, který se nachází v lesním komplexu označovaném jako Želešický hájek na jeho jižním okraji v nadmořské výšce 250 m n. m. při bývalé úvozní cestě. Památná lípa je ve vynikajícím stavu a vyniká svým habitem (vzhledem) a stářím. Jeho habitus je přímo spojen s dřívějším obhospodařováním lesa, kdy byl pravděpodobně používán také jako tzv. hraniční strom, tedy ke značení vlastnických hranic nebo částí lesa a to jeho pravidelným seřezáváním, které naposled proběhlo přibližně před 80 lety. Vzhledem k tomu, že způsob obhospodařování lesa formou lesa nízkého či středního již neexistuje, bude tento strom zanedlouho jediným reálným dokladem tohoto způsobu obhospodařování v této lokalitě. Strom rovněž ukazuje na existenci historické úvozní cesty, která je dnes zarostlá dřevinami. Památným stromem byla lípa vyhlášena v roce 2014.

 

A kudy ke stromu? Želešický hájek je les za „Bobrem“. Musíte se dostat na nejvyšší místo (je zde krmelec), odkud je mimochodem krásný výhled na Pálavské vrchy, Rajhrad, židlochovickou rozhlednu na Výhonu apod., a odtud klesat podél lesa směrem k Rajhradu. Pozor. Strom není zatím nijak označen, ale poznáte ho, liší se od těch sousedních.

Zeměpisná šířka: 49°06'22.5"N

Zeměpisná délka: 16°35'43.8"E