Participativní rozpočet


Participativní rozpočet pro rok 2024

Po vzoru loňského, premiérového ročníku participaního rozpočtu jsme se rozhodli, že budeme v této myšlence pokračovat i v příštím roce 2024. Participativní rozpočet je totiž jedna z podstatných možností jak Vás, místní občany Želešic, zapojit do rozhodování o rozvoji naší obce. A to je přesně myšlenka, která se nám líbí! Loni se nám díky tomu povedlo vybudovat zázemí psího hřiště a workout hřiště.

Ve zkratce funguje participativní rozpočet tak, že obec vyčlení část finančních prostředků a samotní občané pak podávají náměty, co by se za tyto zmíněné peníze mělo v průběhu roku realizovat.

A teď již ke konrétním podmínkám pro podání námětů na rok 2024:

  • Pro rok 2024 je vyčleněno 400 tis. Kč.
  • Podpořeny budou minimálně 2 projekty po 200 tis. Kč.
  • Na jeden projekt může být použito maximálně 200 tis. Kč.
  • Své náměty (1. kolo) můžete posílat do 31. ledna 2024 (včetně).
  • Vaše náměty se snažite co nejvíce popsat, popřípadě doplnit přílohou (obrázek, ...)

 

Formulář pro podání námětů

Sběr námětů byl ukončen. Probíhá zpracování odezvdaných námětů.