Tiskopisy a formuláře


Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb

Formulář poskytnutí inforamace dle zákona 106-1999 Sb. (DOC 24 kB)

Důchody

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu - informace (DOC 28.5 kB)
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu - žádost (RTF 40.3 kB)
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu - tiskopis lékař (RTF 34.85 kB
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu - souhlas (RTF 43.44 kB)

Trvalý pobyt

Návrh na zrušení trvalého pobytu - informace o správním řízení (DOC 35 kB)
Návrh na zrušení trvalého pobytu - tiskopis (DOC 36.5 kB)

Kácení dřevin

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ - FORMULÁŘ2 (DOC 41.5 kB)

HAVARIJNÍ KÁCENÍ - INFO (DOC 36 kB),
OZNÁMENÍ HAVARIJBNÍHO KÁCENÍ - FORMULÁŘ (DOC 40.5 kB)

INFO - ZÁVAZNÉ STANOVISKO [DOC 51 kB]

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO - FORMULÁŘ [DOC 42.5 kB]

Dotace z rozpočtu obce

Želešice žádost o podporu (DOC 47 kB)

Vyúčtování podpory [XLSX 15.07 kB]

Obecní poplatky

Ohlášení užívání veřejného prostranství (PDF 227.79 kB)
Přiznání k poplatku ze psa (PDF 224.55 kB)
Přiznání poplatku ze vstupného (PDF 160.24 kB)

Hřbitov

 

FORMULÁŘ - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ URNY [DOC 33 kB]

FORMULÁŘ - ŽÁDOST O POVOLENÍ A PROVEDENÍ ULOŽENÍ LIDSKÁCH POZŮSTATKŮ [DOC 40.5 kB]

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou na hrobové místo (DOC 25 kB)

SOUHLAS S VYZVEDNUTÍM URNY (DOC 30 kB)

FORMULÁŘ - OPRAVY ÚPRAVY [DOCX 15.34 kB]

Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí

INFO NA WEB2 (DOC 27.5 kB)

FORMULÁŘ (DOCX 28.34 kB)

Doručovací adresa

FORMULÁŘ (DOC 124 kB)

Volby

VZOR ŽÁDOSTI OBČANA (DOC 37.5 kB)