Potřebuji vyřídit


Co mohu vyřídit na obecním úřadě v Želešicích?

 

 

Všechny služby CzechPoint Více na Czechpoint
Zvláštní příjemce důchodu ZÁKLADNÍ INFORMACE (DOC 32.5 kB), ŽÁDOST (RTF 40.32 kB), VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE (RTF 34.87 kB), SOUHLAS (RTF 44 kB), POUČENÍ (RTF 38.76 kB)
Přihlášení k trvalému pobytu ZÁKLADNÍ INFORMACE TP (DOC 41.5 kB)
Zrušení trvalého pobytu ZÁKLADNÍ INFORMACE rušení TP (DOC 45.5 kB), ŽÁDOST o zrušení TP (DOC 40.5 kB)
Přidělení a potvrzení čísla popisného / evidenčního PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL POPISNÝCH A ČÍSEL EVDENČNÍCH (DOC 41.5 kB)
Ověření podpisu - legalizace  
Ověření pravosti listiny - vidimace  
Správa hřbitova - smlouvy na hrobová místa, platba hrobového místa ŽÁDOST O POVOLENÍ A PROVEDENÍ ULOŽENÍ LIDSKÁCH POZŮSTATKŮ (DOC 34 kB), OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ URNY - ŽELEŠICE (DOC 31 kB) ,  FORMULÁŘ - PŘEVOD NÁJMU [DOC 43 kB], FORMULÁŘ - INSTALACE, OPRAVY, ÚPRAVY HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ [DOCX 16.54 kB]
Poplatek za svoz komunálního odpadu POPLATKY
Přihlášení a poplatek za psa PŘIZNÁNÍ K POPLATKU (PDF 224.55 kB), POPLATKY
Povolení kácení stromů a porostů

KÁCENÍ STROMŮ ROSTOUCÍCH MIMO LES (DOC 42.5 kB), ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ - FORMULÁŘ (DOC 41 kB), HAVARIJNÍ KÁCENÍ - INFO (DOC 36 kB), OZNÁMENÍ HAVARIJBNÍHO KÁCENÍ - FORMULÁŘ (DOC 40.5 kB)

INFO - ZÁVAZNÉ STANOVISKO [DOC 51 kB]

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO - FORMULÁŘ [DOC 42.5 kB]

Povolování a úhrada skládek na veřejném prostranství obce ohlášení užívání veřejného prostranství (PDF 227.79 kB)
Vyměření poplatku za umístění např. kontejneru na veřejném prostranství  ohlášení užívání veřejného prostranství (PDF 227.79 kB)
Povolování a úhrada stánkového prodeje ohlášení užívání veřejného prostranství (PDF 227.79 kB)
Vyhlášení místním rozhlasem  
Povolování výherních hracích automatů  
Povolování zvláštního užívání komunikace  
Povolování připojení na místní komunikace a technickou infrastrukturu /voda, plyn, kanalizace/  
Úhrada místního poplatku ze vstupného přiznání poplatku ze vstupného (PDF 160.24 kB)
Přijímání a vyřizování petic a stížností  
Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.  
Volby VYSTAVENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU (DOC 31 kB)
Potvrzení o žití ZÁKLADNÍ INFORMACE potvrzení o žití [DOC 42 kB]
Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel  ZÁKLADNÍ INFORMACE ŽÁDOST (DOC 31 kB), FORMULÁŘ - ŽÁDOST (PDF 130.19 kB)
Žádost o poskytnutí údajů z Agendového informačního systému evidence obyvatel podle adresy objektu ZÁKLADNÍ INFORMACE ŽÁDOST (DOC 31 kB), FORMULÁŘ - ŽÁDOST O OBČANECH S TP NA NEMOVITOSTI (1) [DOC 37.5 kB]
Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí ZÁKLADNÍ INFORMACE (DOC 27.5 kB), FORMULÁŘ - VYCESTOVÁNÍ DÍTĚTE [DOCX 19.08 kB]
Doručovací adresa - zavedení, změna, zrušení DORUČOVACÍ ADRESA - INFO (DOC 32 kB), FORMULÁŘ (DOC 124 kB)