Rozcestník

Velikost textu:

Výbory a komise

Obecně lze říci, že výbory jsou orgány obecního zastupitelstva, zatímco komise jsou poradními skupinami starosty obce.

Výbory:

Dle Zákona o obcích § 122 platí:

(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

 

Výbory a komise obce pro volební období 2022-2026

Finanční výbor:

Starý Zdeněk – předseda

ing. Balát Petr - člen

ing. Paunovič Andrea- člen

Kontrolní výbor:

Veselý Roman – předseda
Mgr. Balátová Marcela - člen
                           - člen

 

Komise:

Dle Zákona o obcích § 122 platí, že  -  (1) Rada obce (pozn. red. – v Želešicích je tímto orgánem starosta obce) může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

Komise pro výstavbu a investiční rozvoj:

Ing. arch. Marek Tichý – předseda
Ing. Damek Martin, Ing. Hasáková Lenka, Ing. Magda Kvardová - členové

 

 

Výbory a komise obce pro volební období 2018-2022

Finanční výbor:

ing. Vraňan Jaroslav – předseda

ing. Tichý Marek - člen

ing. Dohnal Jiří - člen

Kontrolní výbor:

Riedl Ivan – předseda
Filip Andrlík - člen
Ing. Michaela Tomanová - člen

Komise:

Dle Zákona o obcích § 122 platí, že  -  (1) Rada obce (pozn. red. – v Želešicích je tímto orgánem starosta obce) může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

Komise pro výstavbu a investiční rozvoj:

Ing. arch. Marek Tichý – předseda
Mgr. Robert Holfeuer, Ing. Jaroslav Vraňan, Ing. Magda Kvardová - členové

Komise lesní:

Ing. Jiří Dohnal - předseda
Ing Jaroslav Pištěk, Ing. Magda Kvardová - členové

Komise kulturní:

nebyla stanovena 

dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 23.11.2022 000 13:29

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu