Volební období 2022-2026


Finanční výbor

Předseda Starý Zdeněk
Člen Ing. Balát Petr
Člen Ing. Paunovič Andrea

Kontrolní výbor

Předseda Bc. Veselý Roman
Člen Mgr. Balátová Marcela
Člen Maar Palčíková Anna

Komise pro výstavbu a investiční rozvoj

Předseda Ing. arch. Tichý Marek
Člen Ing. Damek Martin
Člen Ing. arch. Hasáková Lenka
Člen Ing. Kvardová Magda