Monitoring dopravy


Automatizovaný monitoring intenzity dopravy je prováděn prostřednictvím senzoru, který je nyní umístěn na ulici 24. dubna u základní školy a dále na komunikaci do lomu (u tunelu).

SENZOR ÚMÍSŤENÝ U ŠKOLY

Pro monitoring dopravy využívá obec Želešice technlologii společnosti VisionCraft,  která se specializuje na inteligentní Smart City systémy využívající počítačové vidění, strojové učení a umělou inteligenci.

Jak VisionCraft pracuje?
Sensor ze záběru vybere pouze body potřebné pro popsání situace nebo pohybujícího se objektu. Chrání soukromí, neshromažďuje ani neuchovává žádné údaje, ze kterých by bylo možné zjistit identitu osob. I kdyby takové údaje náhodou zachytil, nenávratně je smaže. VisionCraft plně respektuje ochranu soukromí a předpisy na ochranu osobních údajů. Proto podle zásady "privacy by design” nezpracovává osobní údaje.