Velikost textu:

Územní plán

Aktuálně platný územní plán ve formátech PDF

Ke stažení ve formátu *.dgn

 

Návrh nového územního plánu Želešice pro společné jednání

Dne 31. 10. 2019 započalo společné jednání o návrhu našeho nového územního plánu Želešice. Do 30 dnů ode dne doručení Veřejné vyhlášky tj. do 16.12.2019 včetně, může každý uplatnit u pořizovatele, kterým je Obecní úřad Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice, písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Upozornění:

Tato fáze je určena pro posouzení a připomínkování návrhu DOSS ze strany státní správy a končí tzv. společným jednáním (koncem listoapdu 2019). Občané ke společnému jednání nejsou přizváni, nicméně pokud má někdo nějaký námět, může jej podat v podstatě kydkoli k rukám starosty obce. Tyto náměty pak posuzuje starosta nebo pověřený zastupitel jen z hlediska zájmů obce.
Po společném jednání teprve návrh bude hotov. Následně pořizovatelka sepíše pokyny pro úpravu ÚP (včetně implantací). Zpracovatelé podle pokynů ÚP upraví a implantují. 

Další termín, kdy bude možné podávat písemně připomínky a námitky k řešení ÚP nastane ve lhůtě od zveřejnění upraveného a posouzeného návrhu ÚP pro veřejné projednání VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (tj. ode dne doručení veřejné vyhlášky) do 7 dnů od konání veřejného projednání.
 

Obecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 19.11.2019 v 14:04

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu