Rozcestník

Velikost textu:

Územní plán

Aktuálně platný územní plán ve formátech PDF

Ke stažení ve formátu *.dgn

 

Návrh nového územního plánu Želešice pro společné jednání

Dne 31. 10. 2019 započalo společné jednání o návrhu našeho nového územního plánu Želešice. Do 30 dnů ode dne doručení Veřejné vyhlášky tj. do 16.12.2019 včetně, může každý uplatnit u pořizovatele, kterým je Obecní úřad Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice, písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Upozornění:

Návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, je doručen veřejnosti veřejnou vyhláškou. Do 30  dnů ode dne doručení tj do 16.12.2019 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Pořizovatelem se rozumí Obecní úřad Želešice, ul. 24. dubna 16 Želešice, 664 43. Veřejnost se v této fázi projednávání může s návrhem územního plánu Želešice seznámit na webových stránkách obce.

Obdržená stanoviska dotčených orgánů a připomínky pak pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí. Následně pořizovatelka sepíše pokyny pro úpravu územního plánu (včetně implantací). Zpracovatelé podle pokynů územní plán Želešice upraví.

Předpokládáme, že v měsíci březnu pořizovatel vyhlásí veřejné projednání návrhu územního plánu Želešice a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. V rámci tohoto projednání bude vyhlášen veřejnou vyhláškou: termín a místo konání tohoto projednání. Součástí veřejného projednání je i výklad projektantů územního plánu a zpracovatele SEA a debata nad tímto dokumentem.

Současně bude veřejnost upozorněna na to, že může v rámci veřejného projednání podávat písmenné námitky a připomínky. Veškeré informace, ohledně podávání námitek a připomínek, budou uvedeny ve veřejné vyhlášce.

 

dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 27.04.2021 v 16:00

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu