Územní plán


Nový územní plán obce Želešice vydaný formou opatření obecné povahy dne 28.2.2022 - projednán na 26. Zasedání Zastupitelstva obce dne 24.2.2022

Zveřejněn dne 28.2.2022 , sejmut z úřední desky 16.3.2022. Platnost územního plánu ode dne doručení t.j. 15.3.2022

Veřejná vyhláška vydání ÚP (PDF 660.94 kB)

Oduvodnen_postup_53_odst_4_5_SZ (PDF 175.53 kB)

Priloha_c1 (PDF 11.07 MB)

A1_OOP (PDF 426.47 kB), A2_OOP (PDF 2.71 MB)

B1_OOP (PDF 8.72 MB), B2_OOP (PDF 7.19 MB), B3_OOP (PDF 6.57 MB), B4_OOP (PDF 7.7 MB), B5_OOP (PDF 904.93 kB), B6_OOP (PDF 9.31 MB), B7_OOP (PDF 10.63 MB)

VURU_OOP (PDF 319.75 kB)

 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Želešice včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území - 17.6.2021 od 16. hodin ve společenském sále Victoria, ul. 24.dubna Želešice

Veřejná  vyhláška projednání Územního plánu Veřejná vyhláška projednání ÚP (PDF 675.9 kB)

 

 

 

Aktuálně platný územní plán ve formátech PDF

Ke stažení ve formátu *.dgn

 

Návrh nového územního plánu Želešice pro společné jednání

Dne 31. 10. 2019 započalo společné jednání o návrhu našeho nového územního plánu Želešice. Do 30 dnů ode dne doručení Veřejné vyhlášky tj. do 16.12.2019 včetně, může každý uplatnit u pořizovatele, kterým je Obecní úřad Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice, písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Upozornění:

Návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, je doručen veřejnosti veřejnou vyhláškou. Do 30  dnů ode dne doručení tj do 16.12.2019 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Pořizovatelem se rozumí Obecní úřad Želešice, ul. 24. dubna 16 Želešice, 664 43. Veřejnost se v této fázi projednávání může s návrhem územního plánu Želešice seznámit na webových stránkách obce.

Obdržená stanoviska dotčených orgánů a připomínky pak pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí. Následně pořizovatelka sepíše pokyny pro úpravu územního plánu (včetně implantací). Zpracovatelé podle pokynů územní plán Želešice upraví.

Předpokládáme, že v měsíci březnu pořizovatel vyhlásí veřejné projednání návrhu územního plánu Želešice a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. V rámci tohoto projednání bude vyhlášen veřejnou vyhláškou: termín a místo konání tohoto projednání. Součástí veřejného projednání je i výklad projektantů územního plánu a zpracovatele SEA a debata nad tímto dokumentem.

Současně bude veřejnost upozorněna na to, že může v rámci veřejného projednání podávat písmenné námitky a připomínky. Veškeré informace, ohledně podávání námitek a připomínek, budou uvedeny ve veřejné vyhlášce.