Odpady


EKO-KOM a.s. - Přehled vytříděných složek komunálního odpadu za rok 2022

Systém Elektrowin potvrzuje, že Obec Želešice v roce 2022 odevzdala ke zpětnému odběru 7 293 kg elektrozařízení - envvyuctovani_osvedceni [PDF 1.12 MB]

Společnost EKO-KOM a.s. - informace o množství odpadu v roce 2021 a Osvědčení o úspoře emisí - Výroční dopis za rok 2021(FiEMRm) (PDF 125.62 kB), Certifikát LCA za rok 2021(KYi8ck) (PDF 1.3 MB)

Společnost ASEKOL a.s. potvrzuje, že Obec Želešice v roce 2021 odevzdala 5 630 kg elektrozařízení - Certifikát Enviromentálního vyúčtování (PDF 642.23 kB), navrh-textu-EV-za_2021 (DOCX 17.87 kB)

Systém Elektrowin potvrzuje, že Obec Želešice v roce 2021 odevzdala ke zpětnému odběru 5 729 kg elektrozařízení - envvyuctovani_osvedceni (PDF 1.12 MB), envvyuctovani_clanek (DOCX 20.84 kB)

 

Sběr použitého textilu - informace o odevzdaném textilu za rok 2021 a informace o kontejnerech na textil - přehled příjmu použitého ošacení za rok 2021 (PDF 287.11 kB),sběrné kontejnery na textil (PDF 388.88 kB)

Sběr odpadních jedlých olejů a tuků na sběrném dvoře v Želešicích za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 Sběr odpadních jedlých olejů (PDF 375.6 kB)

 

Systém Elektrowin potvrzuje, že Obec Želešice v roce 2020 odevzdala ke zpětnému odběru 8 024 kg elektrozařízení envvyuctovani_clanek (DOCX 14.76 kB), envvyuctovani_osvedceni (PDF 1.12 MB)

 

Poplatky za komunální odpad v roce 2021Poplatek komunální odpad (PDF 315.54 kB)

 

Svoz komunálního odpadu v roce 2021 bude probíhat v sudý týden.

 

Informace svozové firmy SAKO - jak správně třídit odpad

Leták třídění_01 (PDF 102.52 kB)

Změna provozní doby sběrného dvoru od 20.1.2020 

úterý zavřeno

čtvrtek     od 14.00 do 16.00 hod  zimní čas,     od 16.00 do 18.00 hod. letní čas

sobota     od 9.00 do 13.00 hod

 

Poplatek rok 2020 - komunální odpad Poplatek odpady 2020 (PDF 350.6 kB)

 

Během vánočních svátků bude tříděný odpad svážen dle harmonogramu. Změna bude pouze v následujícím týdnu kdy 1.1.2020 svoz probíhat nebude.

Komunální odpad bude svezen ve čtvrtek 2.1.2020 a plasty v sobotu 4.1.2020.

 

Informace společnosti ASEKOL - zpětný odběr elektrozařízení - Asekol_env_vyuct_2018 (PDF 697.73 kB) - zadáno 8.7.2019 

Informace firmy SAKO - změna harmonogramu svozu odpadu obci Želešice od 17.9.2018. Svozové dny zůstanou zachovány, pouze se mění doba svozu, která by měla z odpoledních hodin nově probíhat v dopoledních hodinách, a to mezi 6:00 – 14:00 hod.

 

Informace EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí v roce 2017 - Výroční dopis za rok 2017(N6bQLm) (PDF 88.75 kB), Certifikát LCA za rok 2017(R3Blt6) (PDF 1.68 MB)

Změna svozové firmy na odpady - od 1.5.2018 - SAKO Brno a.s.

Od 1.5.2018 došlo ke změně svozové firmy v oblasi nakládání s odpady. Jedná se o firmu SAKO Brno, a.s.. Svozový den pro komunální odpad zůstává nezměněn t.j. lichý týden ve středu. Pracovníci firmy prosí občany, aby nádoby s odpady dávali před dům a před své zahrádky.

Svoz plastů - úterý a pátek

Svoz papíru - liché pondělí

Svoz Bio - úterý a pátek

Sklo se sváží 1x za 60 dní /1.svoz by měl být kolem 20.5.2018/

 

Informace o výši poplatku za komunální odpad v roce 2018 poplatek za komunální odpad (PDF 373.4 kB)

 

Informace EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí v roce 2016 - Tříděný odpad EKO KOM r. 2016 (PDF 328.49 kB), osvědčení o úspoře emisí r. 2016 (PDF 484.66 kB) 

 

Informace o výši poplatku za komunální odpad v roce 2017 Poplatek rok 2017 (DOC 32.5 kB)

 

Změna názvu svozove firmy - ikona Informace pro občany (DOCX 284.67 kB)

V poslední době jsou do žlutých nádob na plasty hojně umísťovány fólie z bazénů (modré bazénové fólie), stavební plasty a novodurové trubky. Tyto odpady  v žádném případně do těchto nádob nepatří. Občané mohou tyto odpady odevzdat buď do sběrných dvorů, případně při následujícím mobilním svozu objemných odpadů. Pokud osádka při svozu odpadu zjistí, že nádoba je zaplněna tímto druhem stavebního odpadu, nebude prostřednictvím KUKA vozu svezena. Osádka pořídí fotodokumentaci a my Vás následně budeme informovat, na kterém stanovišti se takto naplněná nádoba nachází. - informace od svozové firmy ze dne 17.6.2015

 

Informace -  sběrný dvůr, pálení bio odpadu
Letní čas -  provoz sběrného dvoru - úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 , sobota od 9.00 do 11.00 hod a dále pálení bio - čtvrtek, pátek , sobota od 8.00 do 17.00 hod.

Zimní čas - provoz sběrného dvoru - úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.00 , sobota od 9.00 do 11.00 hod a dále pálení bio - čtvrtek, pátek , sobota od 8.00 do 15.00 hod.

 

Svoz bio odpadu v roce 2017 bude  probíhat vždy v pátek

 

Svoz komunálního odpadu v roce 2017 - vždy lichý týden

Z technických důvodů není možné svoz směsného komunálního odpadu uskutečnit ve středu pro celou obec Želešice.

V úterý odpoledne by se svážely ulice Sádky, Meruňková a Šlechtitelská.  A ve středu ráno by svoz pokračoval a byl by svezený zbytek obce.

Svoz směsného komunálního odpadu tak bude probíhat dva dny v liché týdny; v úterý (menší část) ve středu (větší část).

 

Sdělení svozové firmy - Prosíme občany, kteří topí pevnými palivy, případně v krbu, aby sypali do nádob (kovových) pouze studený popel. V případě, že bude při svozu identifikován horký popel v nádobě, nebude tato svezena. Důvodem je možnost vznícení obsahu KUKA vozu.

Informace- umístění tabulového skla v kontejnuru - ikona Umístění tabulového skla v kontejneru (DOC 99 kB)

 

 Informace EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí v roce 2012 - ikona osvědčení odpady (PDF 218.29 kB)

Informace EKO-KOM - v roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 25,03 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 280 000 domácností. Na přiloženém letáku jsou uvedeny výsledky, kterých dosáhla naše obec a tím přïspěla ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. ikona osvědčení (PDF 217.49 kB)