Volební období 2018-2022


Finanční výbor

  • ing. Vraňan Jaroslav – předseda
  • ing. Tichý Marek - člen
  • ing. Dohnal Jiří - člen

 

Kontrolní výbor

  • Riedl Ivan – předseda
  • Filip Andrlík - člen
  • Ing. Michaela Tomanová - člen

 

Komise pro výstavbu a investiční rozvoj

  • Ing. arch. Marek Tichý – předseda
  • Mgr. Robert Holfeuer, Ing. Jaroslav Vraňan, Ing. Magda Kvardová - členové

 

Komise lesní:

  • Ing. Jiří Dohnal - předseda
  • Ing Jaroslav Pištěk, Ing. Magda Kvardová - členové