Participativní rozpočet 2023Výsledek ankety k participativnímu rozpočtu obce pro rok 2023

Milí spoluobčané, přinášíme Vám výsledky hlasování v anketě participativního rozpočtu, do kterého přišlo celkem 214 platných hlasů.

Vítěznými projekty jsou:

  1. Workout hřiště
  2. Zázemí pro relaxaci a výcvik psů, p.č. 3287/2 (naproti Agrogenu)

Oba projekty získaly shodně 69 platných hlasů. Nyní proběhne vytipování lokality, kam workout hřiště umístit spolu se získáním nabídek od firem, které hřiště staví. V případě, že by se našlo více vhodných míst, rozhodnete opět anketou, kde bude hřiště finálně umístěno. Co se týče projektu vytvoření zázemí pro výcvik psů, nyní začneme poptávat jeho vybavení. Včas Vás budeme informovat o aktuálním stavu projektů.

Závěrem bychom Vám všem chtěli poděkovat za hlasování.

Jak použít peníze z participativního rozpočtu obce pro rok 2023? Webový formulář Papírový formulář Chybné hlasy CELKEM
Workout hřiště 72 0 3 69
Výsadba keřů, stromů, květin 11 0 0 11
Naučná stezka (panely, cedule s historií atd.) 5 0 0 5
Lavičky po obci 1 0 0 1
Knihobudka 0 0 0 0
Vytvořit zázemí pro relaxaci a výcvik psů, p.č. 3287/2 (naproti Agrogenu) 12 63 6 69
Prvky na dětské hřiště 38 0 1 37
Bezbariérový přístup na poštu / obecní úřad 1 0 0 1
Úprava prostotu na tříděný komunální odpad u vjezdu na ul. Sádky 21 0 0 21

Za obec Želešice, Lucie Babáková a Pavel Hrbáček