Participativní rozpočet


Participativní rozpočet pro rok 2024

Milí spoluobčané, v letošním roce bylo pro participativní rozpočet vyčleněno 400 000 Kč. V lednu jsme Vás požádali o zaslání Vašich námětů. Máme velkou radost, že jich přišlo více než loni a máte zájem se zapojit do dění a úpravy vzhledu naší obce. Letošní výběr námětů jsme provedli odlišnou formou, tak aby byli zapojeni všichni zastupitelé. Námětů přišlo celkem 19 a každý ze zastupitelů měl možnost udělit 6 bodů k jednotlivým projektům, které nyní půjdou do hlasování mezi občany. Protože 3 projekty měly stejný počet bodů, tak do hlasování nakonec jde 7 projektů.  

Protože se v návrzích velmi často objevoval pumptrack, který ale neprošel přes volbu zastupitelů, přesto se touto otázkou zabýváme a zjišťujeme  zkušenosti z okolních obcí, kde se takové dráhy nachází. Například hliněný ve Střelicích nebo asfaltový v Tetčicích. V obou případech je potřeba nechat zhotovit odborný projekt. Ze zkušeností ve Střelicích při hliněném povrchu není nutné stavební povolení, jsou minimální náklady pokud se sejde správná parta lidí, která má k dispozici techniku, ovšem následná údržba je velice náročná. Při deštích dochází neustále k deformaci trati, takže se musí často opravovat  (opět je nutná technika), často trať zarůstá plevelem, takže je nutné průběžně likvidovat. Náklady na trať s asfaltem jsou cca 1,5  - 1,7 mil., je nutné stavební povolení, náklady na následnou údržbu téměř žádné. Máme vytipované pozemky č. 3202 nebo 1352/3, které jsou ve vlastnictví státu a máme o ně zažádáno. Nebo obecní pole parc. č. 836/3, kde je ovšem orná půda a muselo by se navíc platit za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a asfaltový povrch se sem nehodí. V současné situaci nemáme zaměstnance na to, aby udržovali hliněnou dráhu, ale v případě, že by se našlo dostatek dobrovolníků, kteří mají zájem dráhu pomoci budovat a udržovat, tak je obec podpoří. V letošním roce nejsou vyčleněny peníze v rozpočtu na dráhu asfaltovou, takže bude na rozhodnutí zastupitelů, zda příští rok do takového projektu investovat. Pokud máte i Vy nějaké zkušenosti, rady či nápady ohledně tohoto tématu, můžete nás kontaktovat na adresu  mistostarosta@zelesice.eu.


Seznam námětů

V následující části jsou představeny náměty, pro které můžete hlasovat. Hlasovat může každý občan Želešic starší 15 let. K hlasování použijte formulář pod náměty (níže) nebo papírový dokument na obecním úřadě. Každý může udělit právě 2 hlasy. Po odeslání formuláře je nutné potvrdit Vaše hlasování pomocí odkazu, který Vám příjde na zadanou emailovou adresu. Poté Vám příjde potvrzovací email s kopií Vaší volby.


Oplocení dětského hřiště s  novým hracím prvkem

Číslo námětu: 1.
Předpokládaná cena projektu: 200 tis. Kč
Předpokládaná doba realizace: léto/podzim 2024 (výsadba podzim)
Umístění: mapa umístění [PNG 311.95 kB]

Projekt se týká instalace oplocení dětského hřiště s brankou na bytovkách, parc. č. 310/2. Instalace nového herního prvku - točidla, lavičky a výsadba keřů.


Úprava odpadového místa u bytovek

Číslo námětu: 2.
Předpokládaná cena projektu: 170 tis. Kč
Předpokládaná doba realizace: léto/podzim 2024
Umístění: mapa umístění [PNG 561.33 kB]

Jedná se o rozšíření současného prostoru na odpadové kontejnery parc.č. 303/1, který bude ohraničen betonovým plotem ze 3 stran.


Lavičky

Číslo námětu: 3.
Předpokládaná cena projektu: 200 tis. Kč
Předpokládaná doba realizace: léto/podzim 2024
Umístění: katastr obce Želešice

Cílem projektu je umístění více laviček na turisticky frekventovaných místech. V případě, že bude zvolen tento projekt, proběhne anketa, na kterých místech Vám lavičky nejvíce chybí a dle ceny bude možné doplnit popř. i o herní prvek či zábavně-vzdělávací prvek.


Bezpečně do údolí Bobravy

Číslo námětu: 4.
Předpokládaná cena projektu: 200 tis. Kč
Předpokládaná doba realizace: zima 2024 / jaro 2025
Další informace a umístění: dokument [PDF 3.78 MB] - ! Jedná se pouze o OBECNÍ parcely - UPRAVENÁ ORIENTAČNÍ SITUACE ZDE [PNG 1.23 MB] !

Cílem projektu je částečné vyčištění lokality pod starým splavem, kde byl původně plánován projekt s názvem VODNÍ PRVKY V ÚDOLÍ TOKU BOBRAVY S EKOSTABILIZAČNÍ FUNKCÍ. Pro možnost realizace dostatečně široké pěšiny bude nutné území vyčistit a případně i zkultivovat pás okolo pěšiny s možností výsadby nové zeleně, na vhodném místě bude terén vyrovnán a bude zde umístěno posezení.

V případě výhry tohoto projektu bude možné začít realizovat až v období vegetačního klidu a předpokládáme, že konečná cena bude vyšší než je stanovena částka participativního rozpočtu. Proto by se zřejmě akce rozdělila do několika fází včetně dobrovolnických prací.


Zpřístupnění cesty pro rekreaci

Číslo námětu: 5.
Předpokládaná cena projektu: 200 tis. Kč
Předpokládaná doba realizace: podzim/zima 2024 (vegetační klid)
Umístění: mapa umístění [PNG 1.22 MB]

Jedná se o projekt, kdy budou vykáceny nálety na parc. č. 1759/3, 1763, 1762/1, 1762/2, 1762/3, tím tak upravena a zpřístupněna cesta. Budou umístěny 2 lavičky a naučný - herní prvek pro děti. Vzhledem k akci lze realizovat až v období vegetačního klidu. V případě, že projekt bude vítězný, zveřejníme anketu, aby si Vaše děti mohly vybrat herní prvek. Možné prvky www.lesnisvet.cz/naucne-prvky


Vodní plocha

Číslo námětu: 6.
Předpokládaná cena projektu: 200 tis. Kč
Předpokládaná doba realizace: zima 2024 / jaro 2025 (vegetační klid)
Bližší informace a umístění: dokument k námětu

Projekt zahrnuje vytvoření vodní plochy v lokalitě, kde již měl být v minulosti biotop (mezi lomem a hřištěm). Jedná se jak o sportovní, tak klidovou zónu. Možnost navázat na projektu biotopu.  


Odpočinkové místo na obecním poli

Číslo námětu: 7.
Předpokládaná cena projektu: 200 tis. Kč
Předpokládaná doba realizace: podzim 2024
Umístění: mapa umístění [PNG 905.13 kB]

Malý altanek s herním/naučným prvkem sloužící pro odpočinek. Altánek je navíc v těsné blízkosti cyklostezky a pěší cesty k mlýnu.
(Možný vzhled altánku [JPEG 663.04 kB])


Mapa projektů

 


Výsledek hlasování v participativnímu rozpočtu obce pro rok 2024

Milí spoluobčané, přinášíme Vám výsledky hlasování v participativním rozpočtu, kterého se zúčastnilo celkem 144 hlasujících.

Vítěznými projekty jsou:

  1. Vodní plocha
  2. Lavičky

U vodní plochy se již začalo řešit, jakým stylem se bude postupovat. Velice pravděpodobné je, že by se s některými prácemi muselo počkat až na období vegetačního klidu - 1. listopadu až 31. března. Ve hře je i pokus o získání dotace, pokud vypíše JMK vhodný program v rámci životního prostředí (stejně jako tomu bylo v letošním roce). To se snad dozvíme během podzimu.

V případě nových laviček probíhá aktuálně vytipování konkrétních míst po celé obci, kde by mohly být umístěny včetně dodatečných naučných prvků. O těchto lokalitách Vás budeme dopředu informovat, kdy rozhodnete opět anketou.

Závěrem bychom Vám všem chtěli poděkovat za hlasování.

Náměty pro participativní rozpočet obce v roce 2024

Webový formulář Papírový formulář Chybné hlasy CELKEM
Oplocení dětského hřiště s  novým hracím prvkem 33 0 0 33
Úprava odpadového místa u bytovek 35 0 0 35
Lavičky 60 0 2 58
Bezpečně do údolí Bobravy 43 0 3 40
Zpřístupnění cesty pro rekreaci 10 0 0 10
Vodní plocha 88 0 4 84
Odpočinkové místo na obecním poli 19 0 1 18

Za obec Želešice, Lucie Babáková a Pavel Hrbáček