Obecní kronika


Zastupitelstvo obce Želešice schválilo na svém 3. zasedání dne 5.2. 2015, že zápisy do kroniky budou pořizovány dle předpisu č. 132/2006 Sb. Zákona o kronikách obcí v elektronické podobě. Doposud byly kronikářem předložené a zastupiteli schválené koncepty zápisů přepisonány a vedeny v ručně psané kronice. Nyní je tak možné zpracované zápisy do kroniky zveřejnit i na obecních webových stránkách.  

Kronika obce Želešice

ikona Zápis do obecní kroniky Želešice - rok 2014 (PDF 151.43 kB)

ikona Zápis do obecní kroniky Želešice - rok 2015 (PDF 0.92 MB)

ikona Zápis do obecní kroniky Želešice - rok 2016 (PDF 1.06 MB)