Zastupitelé


Ing. arch. Marek Tichý

Předseda komise pro výstavbu a rozvoj