Aktuality


Zveřejněno 6. 3. 2023

Odpadové karty pro sběrný dvůr

Od 3.4.2023 zavádíme evidenci odpadů na sběrném dvoře. Součástí této novinky jsou i odpadové karty, které nám zásadně mění způsob ukládání odpadů na sběrný dvůr.

Novinky v odpadovém hospodářství / Zavedení adresné evidence uloženého odpadu na sběrném dvoře

 

Jak bude sběrný dvůr fungovat?

Zástupce každé domácnosti si svou odpadovou kartu bude moci vyzvednout od 03. 04. 2023 na obecním úřadě v úředních hodinách.

odpadova_karta

Bez této odpadové karty nebudete moci odpad na sběrném dvoře uložit!

Při příjezdu na sběrný dvůr pak jednoduše předložíte zam

ěstnanci sběrného dvora odpadovou kartu. Ten ji načte do evidenčního systému a tím automaticky propojí domácnost s množstvím i druhem odevzdaného odpadu. Díky tomu budeme

moci evidovat množství uloženého odpadu u každého občana, získáme kompletní přehled o všech odpadech na sběrném dvoře. Tyto informace nám pak pomohou lépe nastavit celý systém našeho odpadového hospodářství, čímž ušetříme nemalé peníze, které se dají investovat do jiných oblastí rozvoje naší obce.

Nový systém nám také v mnoha ohledech ušetří administrativu a zrychlí provoz celého sběrného dvora. Věříme proto, že bude změna přínosem pro všechny z nás.

Na závěr bychom rádi upozornili, že od 01.05.2023 nebude odevzdávání odpadu na sběrný dvůr bez odpadové karty možné a karta je přenosná pouze v rámci domácnosti nebo firmy.

Otevírací doba sběrného dvora

čtvrtek (letní čas) 16.00 - 18.00
čtvrtek (zimní čas) 14.00 - 16.00
sobota 09.00 - 13.00

Ceník uložení odpadů k 6. březnu 2023

Stavební suť 700 Kč / m3
Spalitelný odpad 250 Kč / m3

Na sběrném dvoře můžete uložit následující druhy odpadu:

 • ELEKTROODPAD
 • KOVY
 • PNEUMATIKY
 • DŘEVO
 • BATERIE A AKUMULÁTORY
 • TUKY A OLEJE
 • SPALITELNÝ ODPAD
 • OBJEMNÝ ODPAD
 • STAVEBNÍ SUŤ
 • NEBEZPEČNÝ ODPAD
 • BIOODPAD


Děkujeme, že k  odpadům přistupujete zodpovědně. Šetříte tak nejen životní prostředí, ale podporujete zároveň naši obec v dosažení recyklačních cílů.

ZPĚT NA AKTUALITY