Rozcestník

Velikost textu:

Blog starostky

Nové informace k objízdným trasám v obci

Nové informace k objízdným trasám v obci

21.10.2021 000 22:27

Vážení občané,

na začátku měsíce října byly odkrytím asfaltových vrstev zahájeny práce na rekonstrukci vozovky na ulici 24. dubna. Součástí stavby je i rekonstrukce mostu přes řeku Bobravu. Investorem této stavby je společnost SÚS JMK. Zároveň probíhá dokončení budování dešťové kanalizace v uvedeném úseku, které bylo zahájeno o prázdninách letošního roku a kde je investorem obec Želešice. Celý úsek by měl být zprovozněn na jaře příštího roku, kdy se práce na novém povrchu vozovky přesunou do horní části obce. O této skutečnosti jsem vás již informovala na stránkách obecního zpravodaje, ale určitě není od věci na tomto místě znovu připomenout.   

Podrobnosti

Ulice 24. dubna byla uzavřena. Co přinesly první dva dny.

Ulice 24. dubna byla uzavřena. Co přinesly první dva dny.

24.08.2021 000 23:07

Vážení spoluobčané,

v pondělí byla spuštěna uzávírka částu ulice 24. dubna ve střední části obce. Důvodem je dlouho očekávaná rekonstrukce vozovky a s ní souvisejících prací, jako je vybudování chodníků, parkovacích stání apod. V tuto chvíli bude probíhat vybudování dešťové kanalizace, kde je investorem obec Želešice.

Po počátečních zmatcích způsobených především tranzitní dopravou, které přes veškerou přípravu v pondělí v ranních hodinách nastaly a bylo je možné i částečně předpokládat, bylo v průběhu dne opraveno a doplněno dopravní značení především na hlavní objízdné trase a v průběhu dne již k vážnějším excesům nedocházelo. V průběhu úterka jsme společně s panem místostarostou trasy znovu projeli a nezaznamenali jsme žádné kolizní situace. Až na výjimky (které budou doplněny) považujeme stávající dopravní značení za srozumitelné. 

Podrobnosti

Otázky a odpovědi k plánovaným omezením dopravy

Otázky a odpovědi k plánovaným omezením dopravy

06.08.2021 000 10:59

Vážení spoluobčané,
na facebookovém profilu Obecní policie Želešice se rozpoutala debata ke zveřejněným plánovaným omezením dopravy v souvislosti s rekonstrukcí průtahu na hlavní ulici 24 dubna. Domnívám se, že všichni, nebo alespoň valná většina z nás si rekonstrukci vozovky na hlavní ulici již dlouho přejeme a blížíme se k tomu, že se jí konečně dočkáme a s tím i nových chodníků, stání pro auta a snad i nějaké nové zeleně. Abychom mohli zrekonstruovat vozovku a vybudovat chodníky, je třeba nejdříve provést související práce, jako je vybudování dešťové kanalizace, které už od jara probíhá a se kterým se nyní dostáváme do nejkritičtějšího místa z pohledu omezení dopravy. Přípravě bylo věnováno mnoho času a pozornosti. Již dokončené úseky, i když zasahovaly do vozovky, měly ve své blízkosti dostatek manipulačního prostoru a nebylo nutné uzavírat oba jízdní pruhy najednou. V úzkém úseku, který nás čeká taková možnost není a úplné uzavření ulice je nezbytné.     

Podrobnosti

Přechodné úpravy provozu v obci

Přechodné úpravy provozu v obci

06.08.2021 000 01:29

Vážení spoluobčané,

dne 23.7. byla na stránkách obce zveřejněna veřejnou vyhláškou informace o „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“, která stanovuje úpravu provozu z důvodu realizace rekonstrukce průtahu – vybudování dešťové kanalizace. Předpokládaný termín přechodné úpravy provozu je stanoven od 16.8.2021 do 20.12.2021 a povoluje úplnou uzavírku ul. 24. dubna v úseku od mostu přes Bobravu až ke křižovatce ul. 24. dubna, Sadová a 1. máje. V tomto úseku bude povolen vjezd pouze zásobování a občanům a firmám, kteří zde mají trvalé bydliště, či sídlo. Protože se jedná o opatření, které na několik měsíců ovlivní a zasáhne do života obce pokládám za zcela nezbytné vám poskytnout podrobnější informace.

Podrobnosti

Pomáháme postiženým obcím

Pomáháme postiženým obcím

01.07.2021 000 09:33

 Milí spoluobčané, 

je mi milou povinností sdělit Vám informaci, že ti z vás, kteří se zúčastnili se svými dětmi promítání pohádky „Princezna zakletá v čase“ ve Viktorce v sobotu 26.6. přispěli svým dobrovolným vstupným na obce postižené tornádem v částce 4.295,- Kč. Neplánovali jsme a ani jsme neavizovali sbírku předem, ani to dost dobře nešlo. Rozhodnutí bylo spontánní a přišlo jako bezprostřední reakce na vzniklou situaci.  

Podrobnosti

Vyšel Zpravodaj č.2/2021

Vyšel Zpravodaj č.2/2021

01.07.2021 000 08:39

Vážení spoluobčané,

přichází, věřme že krásné, ale především konečně klidné letní obdobní a  na jeho začátku vám přinášíme i druhý letošní obecní zpravodaj. Letošní jaro bylo prý jedno z nejchladnějších za posledních 80 let. Možná jsme více protopili, ale na druhou stranu jsme si užili krásně rozkvetlých stromů, oproti jiným rokům, kdy vše kvetlo současně a velmi krátce, kvetly letos některé keře nepřetržitě téměř celý měsíc. A ti, co dodržují tradici, polibek pod rozkvetlou třešní, neměli problém najít si na 1. máje svůj kvetoucí strom. Teď už jde jen o to, aby bylo dost vláhy, a aby to co nám vykvetlo, a co jsme zaseli a zasadili, nezvadlo a neuschlo.

Podrobnosti

Vyjádření ke zveřejněným zavádějícím informacím o analýze těžby v lomu

Vyjádření ke zveřejněným zavádějícím informacím o analýze těžby v lomu

05.02.2021 000 16:02

Vážení spoluobčané,

v nedávné době se na sociálních sítích objevily mylné, zavádějící, do značné míry konspirační, a hlavně převážně nepravdivé informace k výsledkům „Rozdílové analýzy lomu Želešice z let 2015 a 2020 o určení objemu vytěžené hmoty“ (dále „analýza“). Tyto informace považuji za znevážení práce a snahy obce, tudíž mi nezbývá než tuto nešťastně vzniklou situaci okomentovat.

V minulosti došlo opakovaně ke zpochybnění množství těženého materiálu kamenolomu v Želešicích, vykazovaného provozovatelem a zároveň bylo poukazováno na to, že obec data předávaná provozovatelem neověřuje, byť tato činnost přísluší především dozorujícím orgánům státní správy. V pořádku, důvěřuj, ale prověřuj. Hledali jsme způsoby, jak kontrolu provozu kamenolomu provádět, tak aby, pokud možno, byly výsledky v případě nesrovnalostí nezpochybnitelné. 

Podrobnosti

Krásný adventní čas

Krásný adventní čas

01.07.2021 000 08:40

Za okny se na nás sype první sněhová nadílka, o víkendu jsme zapálili první svíčku na adventním věnci, máme tu adventní čas. Tak jako je letos zvláštní téměř všechno, je a bude poněkud netradiční předvánoční, období.

O prvním adventním víkendu jsme byli po léta zvyklí se potkávat na vánočním jarmarku ve Viktorce. Byla to z velké části iniciativa želešické základní a mateřské školy. Děti měly vždy pro své rodiče a kamarády, ale i babičky, dědečky a ostatní návštěvníky připraven vánoční program plný koled a říkadel a také spoustu vlastních výrobků, které se mohly a často staly překvapením pod vánočním stromečkem. Svými výrobky, perníčky, vánočními ozdobami, svícny často přispěli i další šikovní občané Želešic. Kdo chtěl, mohl přispět na dobročinné účely, třeba opuštěným zvířatům v útulcích. Nouze nebyla ani o voňavý čaj, vánoční punč, nebo svařák. Zkrátka příjemné odpoledne, ve kterém jsme se mohli přenést do předvánoční atmosféry.  A vyvrcholením takového odpoledne bylo rozsvícení vánočního stromu.

 

Podrobnosti

Jak je to projednáváním nového územního plánu obce?

Jak je to projednáváním nového územního plánu obce?

01.12.2020 000 15:58

Milí spoluobčané,  

stále častěji se mě občané i ostatní vlastníci pozemků v k. ú. Želešice ptají na nový územní plán, jaký bude další postup, jeho změny, projednání, schválení. Věřili jsme, že v tomto okamžiku už budeme dále, ale vzhledem k okolnostem, které nás v letošním roce provázejí, došlo ke zdržení i v záležitosti územního plánu. To mě vede k tomu, abych základní informace, které mám nyní k dispozici poskytla i vám.

Bylo ukončeno projednání návrhu územního plánu Želešice, dle ustanovení § 50 stavebního zákona, v rámci, něhož jste mohli uplatnit vaše připomínky. Projednání upraveného návrhu územního plánu Želešice, dle ustanovení § 52 stavebního zákona dosud zahájeno nebylo. 

Podrobnosti

Rozmarné léto je za námi

Rozmarné léto je za námi

02.09.2020 000 00:02

Prázdniny utekly jako voda. Té jsme si v letošním létě užili víc, než jsme byli zvyklí v několika letech a létech předchozích a skoro by se chtělo říci, že se příroda vrátila do normálu. Takto to přece bývalo. Nebudu se pouštět do žádných rozborů a hodnocení, proč to tak je, od toho jsou tu určitě povolanější. Toto léto bylo prostě rozmarné. Věřím, že zbylo dostatek dnů krásných a slunečných, ve kterých jste si dokázali užít letní pohodu, maximálně si odpočinout, poznat nová místa a třeba najít nové přátele, byť bylo cestování v porovnání s předchozími prázdninami poněkud komplikovanější. 

Podrobnosti

Máme tu prázdniny, užijme si je

Máme tu prázdniny, užijme si je

03.07.2020 000 00:14

Máme tu začátek prázdnin. Těch pravých a nefalšovaných prázdnin. Letošní druhá polovina školního roku byla poněkud netradiční, ale to ostatně neplatí jen o škole, ale o celém dění kolem nás. Asi dlouho si tuto dobu budeme všichni pamatovat a děti možná dvojnásob. Zpočátku zněly i úvahy, že se školní rok posune do prázdnin, že budou prázdniny kratší. Nic z toho se nakonec nekoná. Sláva, prázdniny budou, prázdniny jsou. Možná budou pro mnohé z nás taky jiné, než jsme zvyklí. To ale přece vůbec nevadí, spíše naopak. Hlavně si prázdniny a volno užijme co nejvíc. 

Podrobnosti

Když prší štěstí

Když prší štěstí

07.06.2020 000 23:14

Vážení svatebčané, pardon, spoluobčané,

navazuji na svůj předchozí příspěvek, kde jsem vám představila novou podobu nádvoří Viktorky. Většina bezpečnostních opatření spojených s šířením koronaviru postupně přestává platit. No a věřme, že se snad hned tak nevrátí. Kdo na uvolňování opatření čekal opravdu netrpělivě byly páry, které se rozhodly vstoupit do manželského svazku. Ve Viktorce ještě byly práce na rekonstrukci v plném proudu a my už jsme zaznamenali první zájemce, a nejen ze Želešic, kteří se rozhodli svůj slib uzavřít právě ve Viktorce, a to, aniž věděli, jak celá rekonstrukce dopadne.

Podrobnosti

Viktorka má nové nádvoří

Viktorka má nové nádvoří

08.06.2020 000 19:51

Vážení spoluobčané,

První polovina letošního roku se vyvíjela hodně jinak, než na co jsme byli zvyklí z předchozích let a zřejmě nám všem méně, nebo více popřevracela běžně zaběhnutý řád věcí všedních. Já si ze svých školních let dodnes pamatuji na „uhelné prázdniny“ a myslím, že našim školákům dnešním tyto „koronavirové prázdniny“ taky zůstanou nadlouho v paměti. Věřím, že to některé školáky zřejmě i bavilo, ale přesto bych si přála, aby to byl nadlouho podobný zážitek poslední.

Podrobnosti

Krásné neobyčejné Velikonoce

Krásné neobyčejné Velikonoce

08.06.2020 000 19:56

Vážení spoluobčané,

Letošní Velikonoce se od těch, na které jsme zvyklí budou zřejmě docela lišit. Letos se nepotkáme ve čtvrtek u zeleného piva v místních hospůdkách, přesto jsou jejich provozovatelé připraveni vám u okýnek nabídnout alespoň to „obyčejné“. Přijďte je podpořit (kdy a jak najdete na jejich facebookových profilech). Letos se nebudou konat ani tradiční bohoslužby, které Velikonoce od nepaměti doprovázejí, ale čas pro rozjímání si jistě všichni najdou i jinak. Letos to bude jinak i s tradiční pomlázkou, ale kluci a pánové si určitě nenechají ujít příležitost vyšlehat alespoň holky a dámy ve svém blízkém okolí. Pokud budou chtít jít kluci i na spolužačky, musí si letos opatřit o něco delší pomlázku. Odstup je potřeba dodržovat :-). Udělat si krásnou velikonoční výzdobu, obarvit pár vajíček a upéct beránka, nebo nádivku s mladými kopřivami nám žádný virus zabránit nemůže.

Tyto Velikonoční svátky budou zkrátka NEOBYČEJNÉ. To, že je něco neobyčejné však neznamená, že to nemůže být krásné, příjemné, inspirativní. Právě naopak. Tak si i ty letošní neobyčejné Velikonoce co nejvíc užijte.

Přejeme Vám všem krásné prožití letošních svátků jara. Na shledanou v časech obyčejných.

Magda Kvardová, statrostka obce
Roman Veselý, místostarosta obce

Podrobnosti

Mimořádná opatření v souvislosti s šířením koronaviru v ČR

Mimořádná opatření v souvislosti s šířením koronaviru v ČR

08.06.2020 000 19:56

Vážení spoluobčané,

věnujte prosím pozornost mimořádným opatřením vydaným ministerstvem zdravotnictví ve věci zavedení preventivních opatření k zamezení rozšíření nákazy novým koronavirem COVID-19.

Podrobnosti naleznete výše na webu u jednotlivých oznámení v AKTUALITÁCH.

Podrobnosti

Rekonstrukce Viktorky jde do finále, ples bude o pár dnů později

Rekonstrukce Viktorky jde do finále, ples bude o pár dnů později

08.06.2020 000 19:56

V předvánočním čísle obecního zpravodaje jsem vás pozvala na první obecní ples do nově zrekonstruované Viktorky, který jsme předběžně naplánovali na 22. února. První ples ve Viktorce bude a moje pozvání stále platí. Jen jsme, bohužel, nuceni jeho termín o pár dnů odložit. Nový termín je naplánován na pátek 13. (března), tak věřím, že to nemůže špatně dopadnout.

Část krásného historického objektu a jednu z dominant Želešic vlastní obec od roku 2013. Na jaře jsme provizorně zrekonstruovali prostory penzionu a objekt, jeho historii, zakladatele, ale taky naši vizi co dál představili veřejnosti v rámci dne otevřených dveří. Obrovský zájem ze strany občanů nás příjemně překvapil a věděli jsme, že se vydáváme správnou cestou. Budova znovu ožila. Prostory bývalého penzionu nyní slouží jako kanceláře, v létě ožilo i nádvoří, kde proběhlo letní kino, charitativní hudební minifestival i Babské hody. A v září to vypuklo. Zahájili jsme velkou rekonstrukci Viktorky.

Podrobnosti

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok

08.06.2020 000 19:56

Vážení spoluobčané,

je před námi jedno z nejkrásnějších ročních období, období Vánoc. Všichni, nejvíce děti, se těšíme na dárky, na pohádky, a hlavně asi na pohodu ve společnosti svých rodin a přátel. Chci na závěr roku poděkovat vám všem, kteří se jakkoli aktivně podílíte na našem pěkném, společném žití v Želešicích.

Před koncem kalendářního roku se vždy bilancujeme, co se podařilo, co se nepodařilo, a samozřejmě se hodnotí období, které je za námi. Domnívám se, že se nám toho v Želešicích za uplynulý rok podařilo opravdu mnoho a nechci nyní vyjmenovávat jednotlivé počiny (třeba jindy). Dva z nich však vyzdvihnout chci.

Podrobnosti

Den otevřených dveří v základní škole

02.07.2020 000 23:57

Ve středu 6. listopadu jsme pozvali veřejnost na den otevřených dveří do želešické základní školy. Chtěli jsme občanům představit novou moderní přístavbu, která od letešního školního roku slouží žákům naší školy. Zároveň jsme měli možnost představit veřejnosti novou třídu mateřské školy. U příležitosti dne otevřených dveří přístavby základní školy Vás chci seznámit se skutečnostmi, které tomuto otevření předcházely. Podařilo se dokončit, troufám si říct, jednu z největších investičních akcí naší obce za posledních 10 let, pominu-li rekonstrukci vodovodu, která však probíhá v jednotlivých etapách. Akce byla zahájena již v roce 2016 zadáním projekčních prací. V roce 2017 byla zpracována žádost o dotaci a koncem roku 2017 přišlo rozhodnutí, že jsme dotaci získali. Stavební práce byly zahájeny 28. 8. 2018. Za necelý rok se podařilo proinvestovat 22 911 164,- Kč za stavební práce a téměř 4 463 755,- Kč za vybavení. Co je však hlavní, podařilo se vybudovat čtyři nové třídy a k nim potřebné technické i sociální zázemí. A já bych dnes moc ráda poděkovala všem, kteří se o to zasloužili. Pokusím se shrnout celou stavbu, tak jak šel čas. 

Podrobnosti

Shrnutí veřejné diskuse na téma výskytu azbestu v obci Želešice

Shrnutí veřejné diskuse na téma výskytu azbestu v obci Želešice

08.06.2020 000 20:02

Vážení spoluobčané,

před týdnem, v úterý 22.1. uspořádala obec v prostorách obecního úřadu veřejnou diskusi na téma výskytu azbestových vláken v obci Želešic. Jsem ráda, že návštěva ze strany občanů byla velmi hojná a věřím, že pro přítomné byla diskuze i přínosná. Pokusím se shrnout co v jejím průběhu zaznělo, a pokusím se tak učinit nestranně, podobně jako jsme se snažili vést celou diskusi. 

Obec Želešice nechala v roce 2017 zpracovat Srovnávací analýzu vzorků kameniva a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu. Důvodem byl předchozí nadlimitní výskyt azbestových částic při měřeních v roce 2015 a 2016. Měření v roce 2016 vedlo k dočasnému uzavření základní školy. Analýza byla dokončena v roce 2018.

 

Podrobnosti

Pozvánka na 2. společenský ples obce Želešice

Pozvánka na 2. společenský ples obce Želešice

08.06.2020 000 20:02

Vážení spoluobčané,

na tomto místě bych vás všechny chtěla pravidelně informovat o aktuálním dění v obci Želešice. Na úvod si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 2. společenský ples obce Želešice, který se uskuteční v sobotu 2. února od 20 hodin v modřickém hotelu Gregor.

Podrobnosti

Želešice 2014 - 2018

08.06.2020 000 20:02

Vážení spoluobčané,

téměř máme za sebou další čtyři roky a další volební období. 5. a 6. října nás čekají komunální volby a zvolíme si nové zastupitelstvo pro nasledující čtyři roky. 18. záři se stávající zastupitelstvo sešlo naposled a uzavřela se tak jedna kapitola. Všem, kteří se na práci, pro obec, potažmo pro své spoluobčany, často nezjištně, podíleli, bych chtěla touto cestou poděkovat. Věřím, že se nám za ty čtyři roky podařilo zrealizovat mnoho dobrého a udělat Želešice hezčím místem pro život. Řadu dlouhodobějších projektů se podařilo připravit a mnohé dovést až téměř k realizaci. Nové zastupitelstvo a vedení obce bude mít na co navázat. Jsem hrdá na práci, kterou jsme na uplynulé roky odvedli. Připravili jsme pro vás krátké video, přesvědčte se sami.

Ing. Magda Kvardová, starostka

Podrobnosti

dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 21.10.2021 000 22:27

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu