Rozcestník

Velikost textu:

Blog starostky

Rozmarné léto je za námi

Rozmarné léto je za námi

02.09.2020 v 00:02

Prázdniny utekly jako voda. Té jsme si v letošním létě užili víc, než jsme byli zvyklí v několika letech a létech předchozích a skoro by se chtělo říci, že se příroda vrátila do normálu. Takto to přece bývalo. Nebudu se pouštět do žádných rozborů a hodnocení, proč to tak je, od toho jsou tu určitě povolanější. Toto léto bylo prostě rozmarné. Věřím, že zbylo dostatek dnů krásných a slunečných, ve kterých jste si dokázali užít letní pohodu, maximálně si odpočinout, poznat nová místa a třeba najít nové přátele, byť bylo cestování v porovnání s předchozími prázdninami poněkud komplikovanější. 

Podrobnosti

Máme tu prázdniny, užijme si je

Máme tu prázdniny, užijme si je

03.07.2020 v 00:14

Máme tu začátek prázdnin. Těch pravých a nefalšovaných prázdnin. Letošní druhá polovina školního roku byla poněkud netradiční, ale to ostatně neplatí jen o škole, ale o celém dění kolem nás. Asi dlouho si tuto dobu budeme všichni pamatovat a děti možná dvojnásob. Zpočátku zněly i úvahy, že se školní rok posune do prázdnin, že budou prázdniny kratší. Nic z toho se nakonec nekoná. Sláva, prázdniny budou, prázdniny jsou. Možná budou pro mnohé z nás taky jiné, než jsme zvyklí. To ale přece vůbec nevadí, spíše naopak. Hlavně si prázdniny a volno užijme co nejvíc. 

Podrobnosti

Když prší štěstí

Když prší štěstí

07.06.2020 v 23:14

Vážení svatebčané, pardon, spoluobčané,

navazuji na svůj předchozí příspěvek, kde jsem vám představila novou podobu nádvoří Viktorky. Většina bezpečnostních opatření spojených s šířením koronaviru postupně přestává platit. No a věřme, že se snad hned tak nevrátí. Kdo na uvolňování opatření čekal opravdu netrpělivě byly páry, které se rozhodly vstoupit do manželského svazku. Ve Viktorce ještě byly práce na rekonstrukci v plném proudu a my už jsme zaznamenali první zájemce, a nejen ze Želešic, kteří se rozhodli svůj slib uzavřít právě ve Viktorce, a to, aniž věděli, jak celá rekonstrukce dopadne.

Podrobnosti

Viktorka má nové nádvoří

Viktorka má nové nádvoří

08.06.2020 v 19:51

Vážení spoluobčané,

První polovina letošního roku se vyvíjela hodně jinak, než na co jsme byli zvyklí z předchozích let a zřejmě nám všem méně, nebo více popřevracela běžně zaběhnutý řád věcí všedních. Já si ze svých školních let dodnes pamatuji na „uhelné prázdniny“ a myslím, že našim školákům dnešním tyto „koronavirové prázdniny“ taky zůstanou nadlouho v paměti. Věřím, že to některé školáky zřejmě i bavilo, ale přesto bych si přála, aby to byl nadlouho podobný zážitek poslední.

Podrobnosti

Krásné neobyčejné Velikonoce

Krásné neobyčejné Velikonoce

08.06.2020 v 19:56

Vážení spoluobčané,

Letošní Velikonoce se od těch, na které jsme zvyklí budou zřejmě docela lišit. Letos se nepotkáme ve čtvrtek u zeleného piva v místních hospůdkách, přesto jsou jejich provozovatelé připraveni vám u okýnek nabídnout alespoň to „obyčejné“. Přijďte je podpořit (kdy a jak najdete na jejich facebookových profilech). Letos se nebudou konat ani tradiční bohoslužby, které Velikonoce od nepaměti doprovázejí, ale čas pro rozjímání si jistě všichni najdou i jinak. Letos to bude jinak i s tradiční pomlázkou, ale kluci a pánové si určitě nenechají ujít příležitost vyšlehat alespoň holky a dámy ve svém blízkém okolí. Pokud budou chtít jít kluci i na spolužačky, musí si letos opatřit o něco delší pomlázku. Odstup je potřeba dodržovat :-). Udělat si krásnou velikonoční výzdobu, obarvit pár vajíček a upéct beránka, nebo nádivku s mladými kopřivami nám žádný virus zabránit nemůže.

Tyto Velikonoční svátky budou zkrátka NEOBYČEJNÉ. To, že je něco neobyčejné však neznamená, že to nemůže být krásné, příjemné, inspirativní. Právě naopak. Tak si i ty letošní neobyčejné Velikonoce co nejvíc užijte.

Přejeme Vám všem krásné prožití letošních svátků jara. Na shledanou v časech obyčejných.

Magda Kvardová, statrostka obce
Roman Veselý, místostarosta obce

Podrobnosti

Mimořádná opatření v souvislosti s šířením koronaviru v ČR

Mimořádná opatření v souvislosti s šířením koronaviru v ČR

08.06.2020 v 19:56

Vážení spoluobčané,

věnujte prosím pozornost mimořádným opatřením vydaným ministerstvem zdravotnictví ve věci zavedení preventivních opatření k zamezení rozšíření nákazy novým koronavirem COVID-19.

Podrobnosti naleznete výše na webu u jednotlivých oznámení v AKTUALITÁCH.

Podrobnosti

Rekonstrukce Viktorky jde do finále, ples bude o pár dnů později

Rekonstrukce Viktorky jde do finále, ples bude o pár dnů později

08.06.2020 v 19:56

V předvánočním čísle obecního zpravodaje jsem vás pozvala na první obecní ples do nově zrekonstruované Viktorky, který jsme předběžně naplánovali na 22. února. První ples ve Viktorce bude a moje pozvání stále platí. Jen jsme, bohužel, nuceni jeho termín o pár dnů odložit. Nový termín je naplánován na pátek 13. (března), tak věřím, že to nemůže špatně dopadnout.

Část krásného historického objektu a jednu z dominant Želešic vlastní obec od roku 2013. Na jaře jsme provizorně zrekonstruovali prostory penzionu a objekt, jeho historii, zakladatele, ale taky naši vizi co dál představili veřejnosti v rámci dne otevřených dveří. Obrovský zájem ze strany občanů nás příjemně překvapil a věděli jsme, že se vydáváme správnou cestou. Budova znovu ožila. Prostory bývalého penzionu nyní slouží jako kanceláře, v létě ožilo i nádvoří, kde proběhlo letní kino, charitativní hudební minifestival i Babské hody. A v září to vypuklo. Zahájili jsme velkou rekonstrukci Viktorky.

Podrobnosti

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok

08.06.2020 v 19:56

Vážení spoluobčané,

je před námi jedno z nejkrásnějších ročních období, období Vánoc. Všichni, nejvíce děti, se těšíme na dárky, na pohádky, a hlavně asi na pohodu ve společnosti svých rodin a přátel. Chci na závěr roku poděkovat vám všem, kteří se jakkoli aktivně podílíte na našem pěkném, společném žití v Želešicích.

Před koncem kalendářního roku se vždy bilancujeme, co se podařilo, co se nepodařilo, a samozřejmě se hodnotí období, které je za námi. Domnívám se, že se nám toho v Želešicích za uplynulý rok podařilo opravdu mnoho a nechci nyní vyjmenovávat jednotlivé počiny (třeba jindy). Dva z nich však vyzdvihnout chci.

Podrobnosti

Den otevřených dveří v základní škole

02.07.2020 v 23:57

Ve středu 6. listopadu jsme pozvali veřejnost na den otevřených dveří do želešické základní školy. Chtěli jsme občanům představit novou moderní přístavbu, která od letešního školního roku slouží žákům naší školy. Zároveň jsme měli možnost představit veřejnosti novou třídu mateřské školy. U příležitosti dne otevřených dveří přístavby základní školy Vás chci seznámit se skutečnostmi, které tomuto otevření předcházely. Podařilo se dokončit, troufám si říct, jednu z největších investičních akcí naší obce za posledních 10 let, pominu-li rekonstrukci vodovodu, která však probíhá v jednotlivých etapách. Akce byla zahájena již v roce 2016 zadáním projekčních prací. V roce 2017 byla zpracována žádost o dotaci a koncem roku 2017 přišlo rozhodnutí, že jsme dotaci získali. Stavební práce byly zahájeny 28. 8. 2018. Za necelý rok se podařilo proinvestovat 22 911 164,- Kč za stavební práce a téměř 4 463 755,- Kč za vybavení. Co je však hlavní, podařilo se vybudovat čtyři nové třídy a k nim potřebné technické i sociální zázemí. A já bych dnes moc ráda poděkovala všem, kteří se o to zasloužili. Pokusím se shrnout celou stavbu, tak jak šel čas. 

Podrobnosti

Shrnutí veřejné diskuse na téma výskytu azbestu v obci Želešice

Shrnutí veřejné diskuse na téma výskytu azbestu v obci Želešice

08.06.2020 v 20:02

Vážení spoluobčané,

před týdnem, v úterý 22.1. uspořádala obec v prostorách obecního úřadu veřejnou diskusi na téma výskytu azbestových vláken v obci Želešic. Jsem ráda, že návštěva ze strany občanů byla velmi hojná a věřím, že pro přítomné byla diskuze i přínosná. Pokusím se shrnout co v jejím průběhu zaznělo, a pokusím se tak učinit nestranně, podobně jako jsme se snažili vést celou diskusi. 

Obec Želešice nechala v roce 2017 zpracovat Srovnávací analýzu vzorků kameniva a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu. Důvodem byl předchozí nadlimitní výskyt azbestových částic při měřeních v roce 2015 a 2016. Měření v roce 2016 vedlo k dočasnému uzavření základní školy. Analýza byla dokončena v roce 2018.

 

Podrobnosti

Pozvánka na 2. společenský ples obce Želešice

Pozvánka na 2. společenský ples obce Želešice

08.06.2020 v 20:02

Vážení spoluobčané,

na tomto místě bych vás všechny chtěla pravidelně informovat o aktuálním dění v obci Želešice. Na úvod si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 2. společenský ples obce Želešice, který se uskuteční v sobotu 2. února od 20 hodin v modřickém hotelu Gregor.

Podrobnosti

Želešice 2014 - 2018

08.06.2020 v 20:02

Vážení spoluobčané,

téměř máme za sebou další čtyři roky a další volební období. 5. a 6. října nás čekají komunální volby a zvolíme si nové zastupitelstvo pro nasledující čtyři roky. 18. záři se stávající zastupitelstvo sešlo naposled a uzavřela se tak jedna kapitola. Všem, kteří se na práci, pro obec, potažmo pro své spoluobčany, často nezjištně, podíleli, bych chtěla touto cestou poděkovat. Věřím, že se nám za ty čtyři roky podařilo zrealizovat mnoho dobrého a udělat Želešice hezčím místem pro život. Řadu dlouhodobějších projektů se podařilo připravit a mnohé dovést až téměř k realizaci. Nové zastupitelstvo a vedení obce bude mít na co navázat. Jsem hrdá na práci, kterou jsme na uplynulé roky odvedli. Připravili jsme pro vás krátké video, přesvědčte se sami.

Ing. Magda Kvardová, starostka

Podrobnosti

dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 29.09.2020 v 13:16

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu