Blog starostky


Informace k výstavbě nové MŠ Želešice

Vážení rodiče, spoluobčané,  

rádi bychom Vás touto cestou informovali o schůzce, která proběhla v pondělí 30.1. ohledně připravovaného projektu na výstavbu nové mateřské školy. Krom starostky a obou místostarostů se zúčastnili členové stavební komise, paní ředitelka s paní zástupkyní MŠ a pozvání přijali i pan starosta a místostarosta z Hajan, neboť pro ně problém umisťovat děti do školky je hodně palčivý.

Stavbou školky se vyřeší nejen nedostačující kapacita základní školy, jejíž učebny by se rozšířily právě o prostory stávající mateřské školy, ale navýšila by se kapacita mateřské školy ze současných 85 dětí až na 140–150.  To bylo hlavním předmětem jednání, stanovit kapacitu – počet tříd podle odhadu dětí v obci, jejich nárůstu a také s ohledem na možnou dohodu o společném obvodu s obcí Hajany, popř. možným finančním přispěním této obce.

Nyní se bude připravovat zadání a podmínky pro výběrové řízení na projektanta této stavby. S největší pravděpodobností výběrové řízení proběhne tzv. vyzvanou soutěží, kdy bude osloveno 3-5 architektů, kteří mají zkušenosti s projektováním staveb takového charakteru v nedávné době.

Mnoho z Vás se ptá, zda by nešla využít budova v majetku Jihomoravského kraje, současná speciální škola na ulici Sadová pro žáky s poruchami učení, místo toho, aby se  postavila nová školka, neboť se jedná o značnou investici překračující rozpočet obce. Bohužel zástupci JMK zamítli tento požadavek obce s tím, že se zvyšují počty dětí s poruchami učení, tudíž v žádném případě neuvažují o převedení budovy do majetku obce.

O dalších důležitých krocích Vás budeme rádi informovat.

Magda Kvardová, starostka obce