Blog starostky


Máme tu prázdniny, užijme si je

Máme tu začátek prázdnin. Těch pravých a nefalšovaných prázdnin. Letošní druhá polovina školního roku byla poněkud netradiční, ale to ostatně neplatí jen o škole, ale o celém dění kolem nás. Asi dlouho si tuto dobu budeme všichni pamatovat a děti možná dvojnásob. Zpočátku zněly i úvahy, že se školní rok posune do prázdnin, že budou prázdniny kratší. Nic z toho se nakonec nekoná. Sláva, prázdniny budou, prázdniny jsou. Možná budou pro mnohé z nás taky jiné, než jsme zvyklí. To ale přece vůbec nevadí, spíše naopak. Hlavně si prázdniny a volno užijme co nejvíc. 

Ještě, než prázdniny vypukly, sešli se ve čtvrtek 23. června se v opravených prostorách Viktorky ti, které škola poprvé čeká až po jejich skončení, naši předškoláci a s nimi hrdí rodiče a dojaté paní učitelky k slavnostnímu aktu pasování na školáky, prvňáky, které je oficiálním rozloučením s časem her a bezstarostnosti. Rodiče uvítala společná písnička od dětí. Popřála jsem budoucím prvňáčkům úspěšný vstup do nové, zatím nepoznané etapy jejich života a popřála jim mnoho úspěchů. Do školy je přivítala paní ředitelka a naopak emotivně se se svými předškoláky rozloučila paní učitelka Pařilová. A pak už se pasovalo. A když pasovalo, tak řádně, jak se má, skutečným mečem. Každé dítě řeklo, na co se do školy těší a čím by chtělo být. Uvidíme, zda se dětské sny změní v realitu. Mgr. Hana Frišová, budoucí třídní učitelka prvňáčků, si všechny předškoláky pozorně vyslechla a v září se s nimi vydá na společnou cestu školních radostí i povinností.

V sobotu 26. června jsem ve Viktorce měla tu čest přivítat další vzácné hosty. Tentokrát ještě o poznání mladší obyvatele Želešic, kteří se teprve pomalu rozkoukávají po svém okolí, malé želešické občánky. Celkem jsme pozvali patnáct nově narozených dětí, deset kluků a pět holčiček. Slavnostního vítání občánků se zúčastnilo se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky jedenáct mrňousů. Maminky dostaly kytičku a přání k narození dítěte. Děti potom dostaly tradiční dárek, zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku. Děti z mateřské školy přednesly, pod vedením paní učitelky Aleny Pařilové, všem přítomným pásmo písniček a říkadel.

Po prázdninách přivítá všechny žáky nová ředitelka základní školy. Od 1.8. bude ředitelkou školy paní magistra Jana Cacková, dosavadní zástupkyně ředitelky Základní a mateřské školy, kterou osmičlenná výběrová komise jednohlasně do funkce doporučila. Na nákladě tohoto doporučení jsem Mgr. Cackovou do funkce jmenovala. Stávající paní ředitelka oznámila již před časem, že chce po skončení školního roku svoji pozici opustit. Já bych jí i touto cestou ráda poděkovala za její práci pro želešickou školu a především pro všechny želešické i další děti, které školou za sedm let prošly. Myslím, že škola toho pod jejím vedením, společným úsilím s vedením obce dokázala hodně. Máme zcela novou mateřskou školku a to byl docela tvrdý oříšek, máme od loňského podzimu další krásné nové prostory pro mateřskou školu, máme nové moderní víceúčelové školní hřiště a na začátku právě skončeného školního roku jsme otevřeli skvěle vybavené odborné učebny v nové přístavbě. Přeji tedy paní ředitelce Fránkové mnoho zdaru v dalším životě a jení nástupkyni Mgr. Cackové dobrý vstup do nové role, milé kolegy a jen samé spořádané žáky.

Ještě jednou tedy přeji všem krásné prázdniny a dovolené plné novách zážitků, poznání a taky odpočinku. Hezké léto všem.   

Magda Kvardová, starostka obce