Blog starostky


Nové informace k objízdným trasám v obci

Vážení občané,

na začátku měsíce října byly odkrytím asfaltových vrstev zahájeny práce na rekonstrukci vozovky na ulici 24. dubna. Součástí stavby je i rekonstrukce mostu přes řeku Bobravu. Investorem této stavby je společnost SÚS JMK. Zároveň probíhá dokončení budování dešťové kanalizace v uvedeném úseku, které bylo zahájeno o prázdninách letošního roku a kde je investorem obec Želešice. Celý úsek by měl být zprovozněn na jaře příštího roku, kdy se práce na novém povrchu vozovky přesunou do horní části obce. O této skutečnosti jsem vás již informovala na stránkách obecního zpravodaje, ale určitě není od věci na tomto místě znovu připomenout.   

V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi dochází i k dílčím změnám v organizaci dopravy v obci. Trasa po ulici Polní byla doposud vyahrazena výhradně pro vozidla s povolením stavby a pro autobusovou dopravu. Po jednání s koordinátorem integrovaného dopravního systému, společností Kordis JMK a na základě povolení světelné signalizace, semaforu, dopravní policií a silničním správním úřadem ve Šlapanicích se nám podařilo trasu přes ulici Polní uvolnit i pro další řidiče. Podmínkou je platné povolení průjezdu vydané obcí Želešice.

Pro rychlejší a snadnější povolovací systém bylo původně dohodnuto, že pro kontrolu využívání objízdných tras na území obce ze strany státní i obecní policie bude dostačující doklad prokazující trvalý pobyt, tedy občanský průkaz s uvedeným bydlištěm v obci, případně výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti v obci pro ty, kteří nemají v obci trvalé bydliště. Dosud byla tato dohoda respektována.

Nově se však situace změnila a Policie ČR vyžaduje, aby obyvatelé, kteří mají trvalý pobyt v Želešicích a objízdnou trasu využívají pro cesty do práce, nebo vozí děti do školy a školky byli vybaveni povolením obce pro průjezd ulicí Polní. Povolení si mohou občané vyžádat a vyzvednout na obecním úřadě.

Velmi žádáme, aby tato trasa byla využívána pouze těmi, kdo budou mít vydané povolení a kteří je opravdu potřebují. Chápeme, že je to nějaké další omezení, na druhou stranu toto opatření umožní efektivnější kontrolu a postih řidičů, kteří nejsou z obce a objízdné trasy v obci zneužívají. A rozhodně jich není málo.

Na závěr opět vás všechny prosíme o maximální opatrnost a ohleduplnost při pohybu po obci a o používání zdravého rozumu.

Magda Kvardová, starostka