Blog starostky


Dopravní situace v další etapě rekonstrukce průtahu

Vážení spoluobčané,

dovolte abych Vás informovala o dalším průběhu rekonstrukce průtahu obce Želešice a s tím související dopravní situací a novými objízdnými trasami.

Počínaje od 6.4. do 12.8.2022 začnou probíhat stěžejní stavební práce na celé šíři vozovky na ulici 24. dubna v úseku areálu společnosti Meva na začátku obce po budovu Berušky vedle obecního úřadu. To velmi a zásadně ovlivní dopravní situaci a obslužnost naší obce. S opatřeními spojenými s touto stavbou vás chci touto cestou seznámit.

Podrobně ke změnám, které nás čekají:

Byla vybudována nová objízdná trasa v dolní části ulice Šlechtitelská kolem areálu firmy HAUT k CT parku v ulici Evropská. Ta přes místní komunikaci (zde ještě před spuštěním proběhne oprava asfaltovým nástřikem) od křižovatky ulice 1.Máje, Družstevní kolem firmy AGROGEN bude plynule navazovat na objízdnou trasu po ul. Polní. Tuto trasu bude možné využívat pouze na výjezd z obce, neboť je stanovena jako jednosměrná. Obousměrný provoz je umožněn pouze vozidlům stavby a pro linkový BUS, pro který budou upraveny zastávky. Horní autobusové zastávky budou zrušeny a přesunuty pod ul. Šlechtitelskou. Prostřední zastávky budou přemístěny z ul. 24 dubna k mostu na ul. Družstevní. Příjezd do obce povede po značené objízdné trace od Modřic přes Rajhrad, Syrovice, Ořechov a Hajany.

Obyvatelům lokalit Sádky I. a II., bytovek a nemovitostí v plně uzavřeném úseku bude umožněn příjezd přes provizorně vybudovanou komunikaci s nájezdem u MEVY kolem svodnice nahoru a pokračujícím na komunikaci Sádky I. dále k bytovkám a do lokality Sádky II. Výjezd z lokality je naplánován a umožněn směrem dolů po pojezdovém chodníku a dále s přejezdem přes stavbu komunikace II/152. Tímto bude umožněn příjezd obyvatel horní části obce ke svým nemovitostem a parkování. Jedná se o provizorní a improvizované řešení, neboť Investor SÚS JMK odmítl jakkoli zajistit jakýkoli příjezd občanům a důvodem k tomu je fakt, že to pro ně nevyplývá ze zákona. 

Průjezd Sádkami, respektive vjezd a výjezd bude možný pouze na povolení stavby, které bude vydávat obec počínaje datem 4.4.2022. Majitelé nemovitostí na pravé straně ul. 24. dubna směr Brno od křižovatky 24. dubna Šlechtitelská až po horní zastávku vč. nemovitostí nad ní příjezd ke svým domům bohužel nemají, pokud nevyužijí polní cestu za zahradami, která zatím není vhodně opravena. Tato úprava je plánována na začátek května, protože je závislá na zahálení dalších prací na průtahu. Mrzí mně to, ale jiné technické řešení není. Parkování těmto občanům nabízí obec na nádvoří objektu Victoria, nebo kdekoliv v obci, kde nebude parkování bránit provozu.

Na objízdné trasy přes Polní a do CTP není třeba povolení pro místní s trvalým pobytem a majitelům nemovitostí v katastru obce. Řešení dopravní obslužnosti je přílohou tohoto příspěvku formou situačního plánku. Co se týče svozu odpadů a svozu sběrných nádob v obou uzavřených úsecích dne 6.4. proběhne dle dosud stanovených pravidel. Další svozy budou řešeny operativně a jejich průběhu budeme informovat.

Na závěr jen to, že obec se velmi snažila vyjednat a zajistit to nejlepší co v této nelehké situaci bylo možné, i když to se může zdát, že to úplně z nyní představené dopravní situace nevyplývá. Určitě budeme celou situaci bedlivě sledovat a případně operativně upravovat, ale otevřeně říkám, že mnoho dalších možností neexistuje. Všechny další průběžně diskutované a zvažované varianty by vedly k prodloužení stavebních prací a o mnoho více komfortu by nepřinesly. 

Pevné nervy, ohleduplnost a trpělivost nám Všem.

Magda Kvardová, starostka 

ikona Zelesice prutah - Situace objízdných tras po dobu realizace od 6.4.22 (PDF 0.92 MB)

Situace průtah