Blog starostky


Děkujeme za vaše názory a připomínky

Vážení spoluobčané,

chceme vám touto cestou poděkovat za vaši hojnou účast na včerejší diskuzi s námi, zástupci obce, ale především se zástupci investora a zhotovitele stavby průtahu v naší obci. Zároveň velmi děkujeme za to, že diskuze byla až na drobné výjimky věcná a korektní.

Diskuzi jsme chtěli uspořádat ještě předtím, než došlo k úplné uzavírce hlavní ulice, protože jsme už z příprav této fáze stavby očekávali, že změna původního harmonogramu prací přinese řadu komplikací a s tím spojených nejasností a dotazů. Dotčené strany se nám však podařilo přesvědčit až s odstupem času, tak jak se ukazovalo, že se naše očekávání začala naplňovat. I tak jsme rái, že se tato debata uskutečnila a byly prezentovány připomínky početné skupiny obyvatel obce. Věříme, že nyní i díky vámi předneseným názorům se nám podaří nejčastěji diskutované nedostatky napravit, nebo alespoň zmírnit.

V rámci diskuze padlo také několik připomínek a dotazů na které nedokázali zúčastnění zástupci investora, SÚS JmK a zástupci zhotovitele, společnosti IMOS, bezprostředně reagovat a bylo přislíbeno, že tyto záležitosti budou zpracovány a zodpovězeny dodatečně.

Klíčovými tématy, na která nezazněly zcela uspokojivé odpovědi byly:

1.       Asi nejvíce diskutovaným a nejpalčivějším tématem byla dostupnost všech lokalit v obci pro integrovaný záchranný systém. 
2.       Dále se řešily chyby a nepřesnosti v dopravním značení, které způsobují nebo mohou způsobovat kolizní situace. Zde zástupci Imosu přislíbili okamžitou kontrolu a případnou nápravu.
3.       V neposlední byl diskutován velmi neutěšený stav ulice Polní, která (v rozporu s původním plánem) stále slouží a nadále bude sloužit jako klíčový a zároveň momentálně asi nejkritičtější prvek objízdné trasy.

Prakticky vše z uvedeného bylo vydiskutováno v rámci kontrolního dne, který proběhl dnes (28.4.). Byly předneseny některé návrhy řešení a stanoveny úkoly. Řešení by měla být upřesněna a konkretizována na další pracovní schůzce, která proběhne hned na začátku příštího týdne. Tam bychom měli získat nové informace, které budou sděleny opět zde.

To, co bylo dohodnuto ihned a bez zbytečného odkladu je oprava nejvíce zničených úseků na ulici Polní. Termín byl stanoven již na tuto sobotu tj. 30. 4. v dopoledních hodinách. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že řidiči, kteří se chystají projíždět budou někdy muset chvíli posečkat, neboť naplánované práce proběhnou za pomocí stavební techniky, která v některých momentech krátkodobě znemožní průjezd. Doprava bude po tuto dobu řízena regulovčíky. 

Znovu vás žádáme o trpělivost a toleranci. Děkujeme.  

Magda Kvardová, starostka obce
Roman Veselý, místostarosta obce