Blog starostky


Den otevřených dveří v základní škole

Ve středu 6. listopadu jsme pozvali veřejnost na den otevřených dveří do želešické základní školy. Chtěli jsme občanům představit novou moderní přístavbu, která od letešního školního roku slouží žákům naší školy. Zároveň jsme měli možnost představit veřejnosti novou třídu mateřské školy. U příležitosti dne otevřených dveří přístavby základní školy Vás chci seznámit se skutečnostmi, které tomuto otevření předcházely. Podařilo se dokončit, troufám si říct, jednu z největších investičních akcí naší obce za posledních 10 let, pominu-li rekonstrukci vodovodu, která však probíhá v jednotlivých etapách. Akce byla zahájena již v roce 2016 zadáním projekčních prací. V roce 2017 byla zpracována žádost o dotaci a koncem roku 2017 přišlo rozhodnutí, že jsme dotaci získali. Stavební práce byly zahájeny 28. 8. 2018. Za necelý rok se podařilo proinvestovat 22 911 164,- Kč za stavební práce a téměř 4 463 755,- Kč za vybavení. Co je však hlavní, podařilo se vybudovat čtyři nové třídy a k nim potřebné technické i sociální zázemí. A já bych dnes moc ráda poděkovala všem, kteří se o to zasloužili. Pokusím se shrnout celou stavbu, tak jak šel čas. 

Nejdříve si tedy dík zaslouží zastupitelé obce za to, že reflektovali nutnost zlepšení kvality výuky základní školy a dali svůj souhlas s přípravou projektu a následně se samotnou stavbou. V zásadě rozhodujícím článkem v osudu školy se stalo Ministerstvo pro místní rozvoj poskytnutím dotace ve výši 21 786 070,- Kč, bez které bychom se zřejmě nikdy nemohli do stavby pustit. A nyní už přichází na řadu firma Komfort a.s., která stavbu realizovala. Firma přizpůsobila svoje pracovní tempo potřebám výuky, která ve škole po celou dobu stavby probíhala, a přesto se vše stihlo. Oceňuji profesionální přístup zaměstnanců firmy Komfort a konečně i to, že výsledná cena díla byla stejná jako ta, se kterou společnost vyhrála výběrové řízení. To je zásluha i zastupitele naší obce, pana Vraňana, který po celou dobu pečlivě dohlížel na to, aby bylo vše uděláno tak, jak má být, operativně řešil problémy a technické záležitosti, se kterými bych si sama nevěděla rady. Na vzhled a estetické záležitosti budovy dohlížel pan Tichý. Oběma patří dík.

Závěrem chci poděkovat paní ředitelce, učitelskému sboru a dalším zaměstnancům školy. Paní ředitelce za její velmi aktivní zapojení do celého procesu a velké pracovní nasazení, zvláště o letošních prázdninách. Ostatním zaměstnancům školy za to, že vydrželi učit, vařit, uklízet a já nevím, co ještě i za někdy velmi ztížených podmínek. Děkuji i všem ostatním, jejichž jména zde nezazněla, ale kteří se také zapojili. Věřím, že nové prostory budou dobře sloužit mnoho let a doufám, že budou třídy plné dětí, kterým se ve škole bude líbit, a hlavně že se výuka v těchto prostorách promítne do dovedností a znalostí všech žáků.  

Ing. Magda Kvardová, starostka obce Želešice

 

Očima ředitelky školy

Ve středu 6. listopadu jsme ve spolupráci se zřizovatelem školy, obcí Želešice, pozvali všechny občany Želešic i přilehlého okolí na den otevřených dveří. Důvod byl zřejmý. Chtěli jsme se pochlubit novými prostory, které byly díky zřizovateli vybudovány. Vedle staré budovy vyrostla ve dvorním traktu přístavba, ve které se nachází čtyři nové odborné učebny – jazyková, počítačová, fyzikální a přírodovědná. Pracovní prostředí pedagogů zpříjemnily i tři nové kabinety. Ve výčtu nových prostor nesmím zapomenout zmínit osobní výtah, klíčový prvek pro dosažení bezbariérovosti školy. Nová přístavba se plynule napojila na stávající budovu, a třebaže ji užíváme teprve krátce, pracuje se nám v ní velmi dobře. V maximální míře se snažíme využívat všech možností, které nám nové učebny společně s moderním vybavením nabízejí. Jsme moc rádi, že se přístavba školy stala pro zřizovatele prioritou a věříme, že se toto správné rozhodnutí promítne do spokojenosti pedagogů, rodičů, ale především žáků.

Také prostory mateřské školy se od září letošního roku rozšířily o jednu třídu. Je sice jen pro 12 dětí, ale je krásná, útulná a moc se nám v ní líbí. Nachází se v kompletně zrekonstruovaných prostorách bývalého školnického bytu, stavebně je propojena s ostatními prostory mateřské školy. Celou rekonstrukci zaštítila a financovala obec Želešice. Finální náklady na novou třídu byly 2. 741 990,- Kč. Teď už máme všechny děti pod jednou střechou, odpadly nám starosti s odloučeným pracovištěm a organizace výuky se tím zjednodušila.

Zřizovateli školy, tedy obci Želešice v čele s paní starostkou, Ing. Magdou Kvardovou, ještě jednou moc děkujeme a věříme v pokračování naší dobré spolupráce. Jak den otevřených dveří probíhal? Už v půl třetí přišli první zájemci, které hned u zadního vchodu spolu se mnou vítala Ing. Magda Kvardová, starostka obce, Petr Průcha, pan školník, a Marta Křížová, paní uklízečka. V zádveří bylo pro návštěvníky připraveno malé občerstvení, to aby měli návštěvníci dost energie na prohlídku. V každé z nových učeben byli připraveni učitelé, kteří návštěvníkům předvedli nové vybavení – pomůcky, počítačovou techniku, jazykovou laboratoř apod. Většina návštěvníků se aktivně zapojila a vyzkoušela si, jak se s naším novým vybavením pracuje.

V počítačové učebně jsme kromě jiného promítali prezentace, které připomněly dvě stavby, pro naši školu velmi významné. Bylo to vybudování víceúčelového sportoviště (autorem prezentace je Mgr. Michal Špirit) a přístavba odborných učeben zachycená fotoaparátem pana místostarosty Romana Veselého, který vytvořil časosběrnou prezentaci z fotek od vykopání základů až po současnost. Najdete je zde: https://zs-zelesice.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_2019

Někteří hosté se podívali i do „staré“ budovy, kde na ně ve svých třídách čekali další učitelé, aby se pochlubili buď vybavením, výzdobou, nebo jen využili této příležitosti k popovídání si. Proud návštěvníků se nezastavil ani se 17. hodinou, někteří opouštěli školu až o půl šesté. Snažila jsem se po celou dobu procházet všechny prostory, s návštěvníky se zastavit a prohodit pár slov, vyslechnout jejich názory, zjistit, jak se jim u nás líbí. Proto si dovolím vyslovit názor, že velmi dobrý dojem zanechaly nejen nové prostory, ale právě ochota a vstřícnost všech zaměstnanců školy. A to byla podle mne ta správná „třešinka na dortu“, která velkou měrou přispěla k výborné atmosféře.

Nejenom za to patří všem zaměstnancům školy můj dík. Věřím, že dobrý pocit z celé akce měli i mí kolegové, paní starostka a snad i většina návštěvníků.   Na závěr malá statistika. Podle prezenčních listin navštívilo naši školu 79 hostů. Pokud jste se z různých důvodů nemohli dne otevřených dveří zúčastnit, ale rádi byste si nové prostory prohlédli, můžete se na nás obrátit, rádi Vás po domluvě provedeme. Máme se totiž čím pochlubit!

Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka školy