Blog starostky


Ulice 24. dubna byla uzavřena. Co přinesly první dva dny.

Vážení spoluobčané,

v pondělí byla spuštěna uzávírka částu ulice 24. dubna ve střední části obce. Důvodem je dlouho očekávaná rekonstrukce vozovky a s ní souvisejících prací, jako je vybudování chodníků, parkovacích stání apod. V tuto chvíli bude probíhat vybudování dešťové kanalizace, kde je investorem obec Želešice.

Po počátečních zmatcích způsobených především tranzitní dopravou, které přes veškerou přípravu v pondělí v ranních hodinách nastaly a bylo je možné i částečně předpokládat, bylo v průběhu dne opraveno a doplněno dopravní značení především na hlavní objízdné trase a v průběhu dne již k vážnějším excesům nedocházelo. V průběhu úterka jsme společně s panem místostarostou trasy znovu projeli a nezaznamenali jsme žádné kolizní situace. Až na výjimky (které budou doplněny) považujeme stávající dopravní značení za srozumitelné. 

Trasa po ulici Polní je, jak již bylo avizováno v tomto okamžiku pouze pro autobusovou dopravu a dále pro vozidla s povolením stavby, potažmo obce. Pohyb po této trase je a bude kontrolován obecním strážníkem a pokud si to okolnosti vyžádají bude požádána o součinnost i Policie ČR. Chceme se v maximální míře vyhnout jakýmkoli postihům, ale v případě, že si to situace vyžádá, bude nutné k nim přikročit. První kontroly provedené obecním strážníkem ukázaly, že zákaz vjezdu je poršován vcelku hojně. U místních bylo zatím řešeno domluvou. Snažíme se dále jednat o tom abychom stávající místní objízdné trasy ještě optimalizovali, a to, pokud možno, před začátkem školního roku. Pokud bude jakákoli nová skutečnost, dozvíte se to primárně zde a prostřednictvím e-mailového newsletteru.

V nočních hodinách, kdy neprojíždí po Polní ulici autobusy, a kdy je uzavřen průjezd kamenolomem bude využítí této trasy bez povolení průjezdu tolerováno. O toto řada z vás žádala především z důvodu dopravy např. z a na noční směny. Avšak prosíme, používejte tuto možnost skutečně pouze v nutných případech s ohledem na obyvatele, kteří zde bydlí a pokud to lze, volte jinou objízdnou trasu.

Po dohodě s Kordis JMK došlo rovněž k přesunu původně zrušené zastávky "U Sulzrů". Tato zastávka byla na dobu výluky přesunuta v obou směrech ke škole. To by mělo výrazně ulehčit dostupnost zastávky především starším občanům a rovněž dětem, které mohou případně dopravu využít pro cestu z a do školy.

Místní objízdná trasa na Družstevní ulici "kolem koní" byla doplněna dopravním značením upozorňujícím na přítomnost chodců a koní a je zde rychlost snížena na 30 km/h. Prosíme, abyste toto dopravní značení respektovali. Zároveň upozorňujeme, že v ranních hodinách zde dochází k převádění koní na pastevní pozemky a po tuto dobu provozovatel stájí cestu uzavírá, jedná se však o časy v řádech minut. Po dohodě s provozovatelem stájí k tomu nebude docházet v exponovaných časech, jako je např. začátek školy. Podobně je tomu v podvečerních hodinách, kdy je zde však pohyb v tuto chvíli minimální.

V horní části cesty, která je ve svahu, je třeba ještě znovu zhutnit povrch, a ještě dále doplnit značení pro snadnější orientaci v horní části cesty. To bude provedeno v co nejkratším termínu.

V prvních dnech uzavírky dochází k porušování zákazu vjedu v rekonstruovaném úseku přímo na ulici 24. dubna. Sem mají povolen vjezd pouze vlastníci nemovitostí, kteří zde bydlí, případně podnikají a vozidla stavby. Porušování tohoto zákazu bude monitorováno a řidiči, kteří tudy budou přes zákaz projíždět se vystavují postihu. V tomto případě bude postupováno s maximální přísností. Zároveň však upozorňujeme i ty, kteří přes stavbu projíždí ke svým nemovitostem, že je třeba brát zřetel na to, že se pohybují po stavbě a přizpůsobit tomu rychlost vozidel, aby nedocházelo ke zbytečným škodám. 

Vlastníci nemovitostí v uzavírce na ulici 24. dubna také dostanou v brzké době do svých schránek podrobnější informace k probíhající stavbě, především předběžný harmonogram průběhu prací, tak aby věděli, s jakou situací mají v konkrétních dnech počítat.

Bohužel, došlo ke zpoždění ukončení stavby na konci ulice 24. dubna, kde je další dopravní omezení. Ta měla být původně dokončena do konce prázdnin, avšak z důvodu řešení nepředpokládaného konfliktu v uložení sítí dojde ke zpoždění zhruba o tři týdny až jeden měsíc. Z tohoto důvodu není dostupné parkoviště před školou (kde je zároveň zastávka autobusu) a je třeba zastavit na ulici Školní.

Na závěr vás všechny prosíme a maximální opatrnost a ohleduplnost při pohybu po obci a o používání zdravého rozumu. Snažíme se všem maximálně ulehčit stávající situaci, nicméně i naše možnosti jsou omezené. Vzniklé problémy řešíme a budeme řešit operativně, nicméně ne vše lze vyřešit ihned, byť se nám zatím dotčené orgány a instituce snaží vyjít vstříc. 

Magda Kvardová, starostka

Roman Veselý, místostarosta