Blog starostky


Informace ohledně prací na rekonstrukci průtahu

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych touto cestou sdělila nové informace ohledně prací na rekonstrukci průtahu.

V pondělí 21.2. započaly dříve avizované práce v horním úseku obce, frézování stávajících asfaltových vrstev. Ukončení této fáze bude pravděpodobně ve středu 23.2., avšak bezprostředně bude následovat odstraňování podkladních zpevněných ploch do hloubky zhruba 50 cm ve stejném úseku, tedy v horní části obce. Práce budou probíhat na jedné polovině vozovky, druhá zůstane průjezdná do doby, než bude připravena objízdná trasa z ulice 1. máje kolem areálu firmy Haut směrem k průmyslové zóně v Evropské ulici, nebo chcete-li CTParku v Modřicích. Předpoklad nyní je, že to nastane od 1.4.2022. V tuto chvíli je provoz řízen semafory. 

Souběžně s pracemi v horní části obce bylo zahájeno frézování asfaltových vrstev na mostě přes řeku Bobravu ve spodní části obce. Pokračování stavebních prací na rekonstrukci vozovky a vybudování nových chodníků ve spodní části obce je závislé na přeložení plynovodu. Tyto práce budou zahájeny pravděpodobně od 1. března a předpoklad ukončení je do 30. dubna 2022. 

Jistě jste si všimli, že výše často používám výrazy jako asi, pravděpodobně, předpokládáme. Bohužel, obci byl nyní poskytnut harmonogram prací pouze na nejbližší týden od 21.2. – 25.2. 2022 a tudíž ani já, ani další kolegové nejsme s to reagovat na všechny vaše dotazy, byť bychom tak učinili velmi rádi. Sami však informace získáváme obtížně a proto jsem se rozhodla poskytnout kontaktní informace na osoby zodpovědné za organizaci stavby průtahu. Pro další informace související se stavbou se tedy obracejte na investora stavby - SÚS JMK, případně zhotovitele - firma IMOS, a.s., nebo externí technický dozor stavby, paní Mgr. Janu Zemanovou.

Kontakty zde:

Dodavatel stavby IMOS Brno, a.s., stavbyvedoucí Jan Štipčák, tel: 724 159 747

Technický dozor investora SÚS JMK, Ing. Markéta Karbanová, tel: 737 383 892

Technický dozor investora SÚS JMK, Ing. Jiří Chromý, tel: 737 237 083

Technický dozor externí:  Mgr. Jana Zemanová, tel: 603 442 317

Autorský dozor na stavbě: PEND a.s., Ing. arch. Petr Blažek, Ph.D., tel: 604 711 260

Koordinátor BOZP: SAFETY PRO s.r.o., Ing. Tomáš Svozílek, tel: 734 112 366