Blog starostky


Informace k výstavbě nové MŠ

Vážení rodiče, spoluobčané,
rádi bychom Vás opět informovali o dalším postupu u připravovaného projektu výstavby nové školky. 
Na poradě zastupitelů bylo rozhodnuto, že nová školka bude 5třídní s kapacitou 120 dětí.
Na 6. zasedání zastupitelstva dne 26. 4. 2023 jsme se dohodli, že obec uspořádá architektonickou soutěž o návrh na novou školku a že současně požádáme o dotaci na tuto soutěž tak, abychom získali max. možnou finanční podporu pro financování této soutěže.
Nyní na vysvětlenou, co architektonická soutěž obnáší a přináší.
Tato forma výběru má mnoho výhod, především transparentní volbu zhotovitele na základě výběru nezávislé poroty architektů, výběr až z několika desítek návrhů na novou školku, které musí zohlednit požadavky obce na kvalitní prostory pro naše děti, ekonomické řešení stavby s minimálními náklady na provoz a budovu odpovídající současnému předškolnímu vzdělávání. 
Tato soutěž přinese i časovou úsporu v přípravě stavby, neboť se předpokládá, že se návrh vybere na přelomu září a října a dál bude pokračovat zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení.
Vy, občané, budete do celého procesu zapojeni, neboť vyhlášení výsledků soutěže provází výstava soutěžních návrhů, při níž se budete moci seznámit s jednotlivými návrhy na školku a názory poroty na tato řešení. Výstavu plánujeme ve Viktorce.  

O dalších důležitých krocích Vás budeme opět rádi informovat.

Magda Kvardová, starostka obce