Blog starostky


Krásné Vánoce a úspěšný nový rok

Vážení spoluobčané,

je před námi jedno z nejkrásnějších ročních období, období Vánoc. Všichni, nejvíce děti, se těšíme na dárky, na pohádky, a hlavně asi na pohodu ve společnosti svých rodin a přátel. Chci na závěr roku poděkovat vám všem, kteří se jakkoli aktivně podílíte na našem pěkném, společném žití v Želešicích.

Před koncem kalendářního roku se vždy bilancujeme, co se podařilo, co se nepodařilo, a samozřejmě se hodnotí období, které je za námi. Domnívám se, že se nám toho v Želešicích za uplynulý rok podařilo opravdu mnoho a nechci nyní vyjmenovávat jednotlivé počiny (třeba jindy). Dva z nich však vyzdvihnout chci.

V právě končícím roce se želešická škola a školka dočkaly krásných moderních, a hlavně potřebných nových prostor. Jednalo se o jednu z největších investičních akcí v obci a jsem nesmírně hrdá na to, jak se nám tento projekt podařilo realizovat. Ráda bych tímto poděkovala vedení a všem pracovníkům naší školy, za spolupráci i trpělivost. Myslím, že výsledek skutečně stojí za to. Ale je třeba poděkovat i za běžnou každodenní práci a péči, která se dostává našim dětem. Žákům a dětem potom patří dík za to, že dokážou zpestřit svými vystoupeními nejednu akci v obci, nebo že připravují zajímavý obsah, který je nedílnou součástí obecního zpravodaje. Věřím, že nové školní prostory jsou pro ně příjemnou odměnou.

Podařilo se nám dokončit obnovu vodovodního řadu na ulici 24. dubna. Výsledkem je významný pokles poruch, které velké části obyvatel obce znepříjemňovaly v posledních letech život. Práce nebyly tomto úseku vůbec jednoduché a stavba přinesla mnoho omezení. Díky pochopení a trpělivosti Vás všech se však další, velmi významný, možná klíčový úsek v obci podařilo opravit.

První rok působení v obci má za sebou i obecní policie, respektive obecní strážník. Jak my na obci, tak samotný strážník „se v tom učíme chodit“, tak jako se učí chodit každé malé dítě. Přesto si troufám říci, že toto děcko prosperuje dobře a má se k světu. Ohlasy na činnost policie jsou veskrze pozitivní. Děkuji tedy za odvedenou práci i obecnímu strážníkovi.

Díky patří i všem občanům, kteří upozorňují na nefunkčnost či závady na veřejném majetku. Při nejlepší snaze ani já, ani další zastupitelé nemůžeme mít oči všude a jenom aktivní přístup všech obyvatel pomáhá naši obec posouvat k lepšímu. Ani já, ani kolegové nemáme obavy z kritiky, pokud je věcná a konstruktivní. I malá připomínka může vést k velkému nápadu. Dáváte tak najevo, že vám není lhostejný osud naší obce, a to je dobře.

Děkuji všem členům aktivních spolků, ale i řadě dobrovolníků, za každoroční, někdy možná trochu neviditelnou, a ne vždy doceněnou a oceněnou práci pro obec. Bez všech těchto nadšenců by nefungovaly tradiční hody, taneční zábavy, výstava vín, dětské dny, sportovní utkání a mnohé další akce. Vím, že valná většina z nich to všechno dělá nezištně a žádnou odměnu neočekává, ale věřím, že toto poděkování udělá alespoň malou radost. A ta je někdy nad všechny odměny.

V neposlední řadě chci a musím na tomto místě poděkovat všem svým spolupracovníkům, kolegyním a kolegům na obecním úřadu i zastupitelům, za veškerou práci, kterou pro obec vykonávají. Zaslouží si to. Jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří rozumí tomu, co dělají a svůj čas a dovednosti dokážou nabídnout ve prospěch ostatních.

V následujícím roce nás toho čeká znovu mnoho a když se vše podaří, a já pevně věřím, že ano, tak se Želešice svým vzhledem, ale i na úrovni společenského života posunou zase o pořádný kus vpřed. Nám všem do nového roku 2020 přeji pevné zdraví, pokoj v duši, lásku, mnoho úspěchů a radosti z každého nového dne.                                                           

Vaše starostka Magda Kvardová