Blog starostky


Rekonstrukce Viktorky jde do finále, ples bude o pár dnů později

V předvánočním čísle obecního zpravodaje jsem vás pozvala na první obecní ples do nově zrekonstruované Viktorky, který jsme předběžně naplánovali na 22. února. První ples ve Viktorce bude a moje pozvání stále platí. Jen jsme, bohužel, nuceni jeho termín o pár dnů odložit. Nový termín je naplánován na pátek 13. (března), tak věřím, že to nemůže špatně dopadnout.

Část krásného historického objektu a jednu z dominant Želešic vlastní obec od roku 2013. Na jaře jsme provizorně zrekonstruovali prostory penzionu a objekt, jeho historii, zakladatele, ale taky naši vizi co dál představili veřejnosti v rámci dne otevřených dveří. Obrovský zájem ze strany občanů nás příjemně překvapil a věděli jsme, že se vydáváme správnou cestou. Budova znovu ožila. Prostory bývalého penzionu nyní slouží jako kanceláře, v létě ožilo i nádvoří, kde proběhlo letní kino, charitativní hudební minifestival i Babské hody. A v září to vypuklo. Zahájili jsme velkou rekonstrukci Viktorky.

A nezačali jsme od podlahy, ale od střechy. Nebylo vůbec snadné najít dodavatele. Až na několikátý pokus se nám podařilo vybrat firmu, která se 16. září pustila do rekonstrukce. Bylo provedeno vyklizení půdního prostoru, oprava krovové konstrukce, oprava vikýřů, položena nová krytina, montáž nových klempířských prvků. Oprava krovu a opláštění byla řešena tvarovými a rozměrovými kopiemi. Opraveny byly i komíny. Některé musely být ubourány a postaveny znovu. Provedla se i oprava a repase zdobných žlabových háků, opravy vikýřů a zdobných dřevěných prvků vikýřů. Kolegové Marek Tichý a Roman Veselý pátrali v historických pramenech a snažili se dopátrat původního vzhledu a barevného provedení. Úspěšní byli jen z části. Na vikýře se tak třeba vrátily dekorativní prvky klasů, původní barvy se však zcela identifikovat nepodařilo. Ve druhé etapě byla provedena oprava střechy nad zamýšleným společenským sálem. Ta byla, bohužel, v horším stavu, než jsme předpokládali. Ale podařilo se a těsně před Vánocemi bylo hotovo. Celkové náklady na opravu střechy, včetně technického dozoru činily ve finále 2 541 073 Kč.

V průběhu podzimu začaly i práce na rekonstrukci vnitřních prostor ve spodním podlaží, kde vzniká nový společenský sál, nová sociální zařízení i zázemí. Opravujeme téměř sto dvacet let starý objekt (postaven byl v roce 1901), snažíme se co nejvíce zachovat a někde obnovit původní secesní ráz budovy a zároveň vytvořit moderní a účelný multifunkční prostor. Až v průběhu prací se ukázalo, že to ne vždy je úplně snadné. Například nás zdržela již zmíněná oprava střechy nad společenským sálem, která zdržela i práce uvnitř. A tak víme, že původní plánovaný termín dokončení nestihneme tak, abychom dokázali ještě připravit i pro slavnostní otevření, kterým má být právě obecní ples. Přesto jsem spokojená, když vidím, jak se Viktorka ze dne na den mění a těším se na okamžik, kdy se o výsledku budete moci přesvědčit i vy.     

Magda Kvardová, starostka obce