Blog starostky


Pomáháme postiženým obcím

 Milí spoluobčané, 

je mi milou povinností sdělit Vám informaci, že ti z vás, kteří se zúčastnili se svými dětmi promítání pohádky „Princezna zakletá v čase“ ve Viktorce v sobotu 26.6. přispěli svým dobrovolným vstupným na obce postižené tornádem v částce 4.295,- Kč. Neplánovali jsme a ani jsme neavizovali sbírku předem, ani to dost dobře nešlo. Rozhodnutí bylo spontánní a přišlo jako bezprostřední reakce na vzniklou situaci.  

Částka byla odeslána po poradě s krizovým centrem na transparentní účet města Hodonína a bude spravedlivě rozdělena mezi postižené obce. 

Touto cestou moc všem, kteří přispěli děkuji a zároveň vím, že se mezi vámi najdou i další, kteří na letňáku nebyli a chtěli by pomoci. Možností, jak to učinit je určitě spousta. Pokud však nemáte jinou možnost, nebo nevíte jak, zřídili jsme na obecním úřadě pokladničku na finanční pomoc těmto obcím, kam můžete věnovat finanční částku.

Prostředky pro pomoc postiženým obcím se budou vybírat do 14. 7. a vybraná částka opět poputuje na některý z transparentních účtů sloužících pro postižené oblasti. Za vaše příspěvky předem děkuji. Přeji všem občanům a dětem krásné letní dny a příjemnou dovolenou.

Magda Kvardová, starostka