Blog starostky


Vážení spoluobčané,

na tomto místě bych vás všechny chtěla pravidelně informovat o aktuálním dění v obci Želešice. Na úvod si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 2. společenský ples obce Želešice, který se uskuteční v sobotu 2. února od 20 hodin v modřickém hotelu Gregor.

V loňském roce, kdy obec Želešice slavila 790 let od první písemné zmínky jsme se rozhodli uspořádat Výroční obecní ples a ten se setkal s pozitivním ohlasem. Proto rozhodnutí uspořádat společenskou událost i v letošním roce bylo vcelku jednoduché a jsem velmi ráda, že vstupenky na ples velmi rychle mizí. K dispozici však stále volná místa jsou. Těšit se můžete na vystoupení žáků želešické školy, ale i na ukázky společenských tanců a v neposlední řadě na hodnotnou tombolu.

Těším sena setkání s vámi a věřím, že ještě v tomto volebním období se budeme moci setkávat v nových prostorách přímo v obci.

Magda Kvardová, starostka obce