Aktuality


Zveřejněno 28. 6. 2016

Návrh železničního jízdního řádu

Připomínky podat nejpozději do 13.7.2016

na internetových adresách www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz je zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 11. 12. 2016 - 9. 12. 2017, zpracovaný Správou železniční dopravní cesty, státní organizací pro železniční tratě v Jihomoravském kraji. Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2016/2017 zaslali na OÚ nejpozději do 13.7.2016

ZPĚT NA AKTUALITY