Blog starostky


Změna linkové osobní dopravy od 16.5.2022

Vážení spoluobčané,

dovolte abych Vás touto cestou informovala o změně, která nás čeká od 16.5.2022 – 12.8.2022 z hlediska linkové osobní dopravy tentokrát v důsledku stavby II/152 Hajany – Želešice. 

Po celou dobu trvání uzavírky silnice II/152 v Želešicích v úseku přibližně od konce zastavěné části Želešic ve směru na Hajany po křižovatku s komunikací vedoucí do lomu v délce cca 100m bude objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy vedena:

a) obousměrně po ul. Petra Bezruče a dále po pozemní komunikaci vedoucí od lomu směr Hajany a v Hajanech s přestupem do Ořechova. Spoje pojedou ze Želešic pouze do Hajan a Hajanech bude nutné přestoupit na další spoj jedoucí do Ořechova a dále. Tento spoj však nemusí přímo navazovat.

b) obousměrně z Modřic přes Rajhrad a Syrovice do Ořechova

Zjednodušeně řečeno, pro cestující ze Želešic směrem na Modřice, potažmo dále na Brno a v opačném směru z Modřic směrem do Želešic se toho poroti stávajícímu stavu mnoho nemění. Mění se pouze umístění zastávek, tak jak je uvedeno dále. Časy příjezdů a odjezdů jsou uvedeny v novém jízdním řádu (viz níže) a mění se poloha zastávek, tak jak je uvedeno dále.

Změna se výrazněji dotkne cestujících směrem na Ořechov a dále. Všechny spoje pojedou ze Želešic pouze do Hajan. Tyto spoje však na sebe nemusí a v některých případech nebudou přímo navazovat (prodleva 5 - 20 minut). V některých případech může být výhodnějjší a rychlejší jet na Ořechov a dále linkami, které pojedou z Modřic, případně od nákupního centra Olympia na Rajhrad, Syrovice a dále do Ořechova. Doporučujeme pro cestovíání v tomto směru ověřit přes oin line aplikace jízdních řádů (např. idos.cz)

Zastávky v Želešicích

Autobusové zastávky Želešice u Sulzrů, které jsou nyní umístěny u základní školy budou pro oba směry budou dočasně přeloženy na objízdnou trasu na ul. Petra Bezruče, budou umístěny cca 20m od mostu přes Bobravu. Dočasné autobusové zastávky u základní školy tímto budou zrušeny.

Autobusové zastávky Želešice u dálnice pro oba směry budou dočasně přeloženy na objízdnou trasu na pozemní komunikaci vedoucí od lomu. 

Dočasné autobusové zastávky na ul. Šlechtitelská a ul. Družstevní zůstanou beze změny.

Současně s touto změnou budou po dohodě se společností KORDIS JMK, a.s. na území města Modřice  ve směru do centra Modřic na silnici II/152 naproti firmy Hanibal a ve směru do obce Želešice na komunikaci ul. Evropská těsně za přechodem zřízeny dočasné autobusové zastávky Modřice, Evropská. 

IDS JMK, a.s. se omlouvá se za komplikace spojené s cestováním v tomto období.

Přílohou je nový jízdní řád platný od 16.5. – 12.8.2022

Magda Kvardová, starostka 

ikona Jízdní řád platný od 16.5. – 12.8.2022 (PDF 810.24 kB)