Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 31.5.2021
Zveřejnit do: 16.6.2021
Oblast: Závěrečný účet obce za rok 2020 a účetní závěrka za rok 2020
Původce: Obec Želešice

Závěrečný účet za rok 2020 - návrh, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 12/2020

Připojené dokumenty:
Závěrečný účet za rok 2020 návrh.pdf (PDF 3.76 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.pdf (PDF 3.39 MB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020.pdf (PDF 6.01 MB)