Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 5.6.2024
Zveřejnit do: 21.6.2024
Oblast: Závěrečný účet obce za rok 2023
Původce: Obec Želešice

Návrh závěrečného účtu za rok 2023, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2023

Připojené dokumenty:
Závěrečný účet za rok 2023.pdf (PDF 5.51 MB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf (PDF 7.16 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf (PDF 2.21 MB)
Předkládací zpráva ke schválení účetní závěrky Obce Želešice za rok 2023.pdf (PDF 249.36 kB)
Rozvaha 2023..pdf (PDF 1.3 MB)
Výkaz zisku a ztráty 2023.pdf (PDF 280.49 kB)