Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 30.5.2017
Zveřejnit do: 15.6.2017
Oblast: Závěrečný účet obce za rok 2016 a účetní závěrka obce za rok 2016
Původce: Obec Želešice

Účetní závěrka za rok 2016

předkládací zprávapdf (PDF 262.41 kB)

rozvaha (PDF 1.37 MB)

zisk a ztráta (PDF 913.25 kB)

příloha (PDF 4.25 MB)

přehled o peněžních tocích (PDF 0.91 MB)

zpráva o finanční kontrole (PDF 1.5 MB)

protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly (PDF 5.95 MB)

Připojené dokumenty: