Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 18.10.2017
Zveřejnit do: 6.11.2017
Oblast: Veřejné zakázky
Původce: Obec Želešice

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - Veřejně přístupné víceúčelové sportoviště v obci Želešice, vysvěltení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20.10.2017 a č. 2 ze dne 23.10.2017 a č. 3 ze dne 27.10.2017 a č.4 ze dne 30.10.2017 a č. 5 ze dne 31.10.

Výzva Veřejné sportoviště (PDF 1.15 MB)

rozhodnutí stavební povolení (PDF 7.73 MB)

Zelesice_hriste_ZD_1_ze_dne_19_10_2017_podpis- (PDF 311.22 kB) - vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.10.2017

Zelesice_hriste_ZD_2_ze_dne_23_10_2017_podpis (PDF 262.43 kB) - vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23.10.2017

Zelesice_hriste_ZD_3_ze_dne_25_10_2017_podpis- (PDF 355.46 kB) - vysvětlení zadávací dokumentce ze dne 27.10.2017

Zelesice_hriste_ZD_4_ze_dne_27_10_2017_podpis (PDF 285.36 kB) - vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30.10.2017

Zelesice_hriste_ZD_5_ze_dne_31_10_2017_podpis (PDF 332.89 kB) - vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 31.10.2017

Slepy_rozpocet_SO_02_Bezecka_draha_Zelesice (XLS 165 kB)

Slepy_rozpocet_SO_00_Vedlejsi_a_ostatni_naklady_Zelesice (XLS 56.5 kB)

Slepy_rozpocet_SO_01_Hl._viceucelove_hriste_Zelesice (XLS 110.5 kB)

Slepy_souhrnny_rozpocet_Zelesice (XLS 31.5 kB)

03_Priloha_c_3_obchodni_podminky_Zelesice_VZMR (DOCX 89.25 kB)

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA (PDF 1.2 MB)

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (PDF 1.34 MB)

C1-C2.SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 416.45 kB)

C3.KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES (PDF 2.22 MB)

C4.KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES (KN) (PDF 430.56 kB)

C5.SPEC.SITUAČNÍ VÝKRES (SITUACE DOPRAVY A VEGETACE) (PDF 437.45 kB)

D.1.1a ASŘ-TECHNICKÁ ZPRÁVA (PDF 375.99 kB)

D.1.1b ASŘ-VÝKR.ČÁST - PROV.SCHÉMA A CHAR.ŘEZ AA-AA (PDF 2.09 MB)

D.1.2-0a FOTODOKUMENTACE - STÁVAJÍCÍ STAV (PDF 1.46 MB)

D.1.2-0b POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ-STÁVAJÍCÍ STAV (PDF 122.99 kB)

D.1.2-0c TECHNICKÁ ZPRÁVA (PDF 242.87 kB)

D.1.2-0d SEZNAM SOUŘADNIC (PDF 1.68 MB)

D.1.2-0e PROVÁDĚCÍ SCHÉMA VČ.BET.ZÁKLADŮ (PDF 2.52 MB)

D.1.2-0f DETAILY OPLOCENÍ (PDF 4.3 MB)

D.1.2-0g KONSTRUKČNÍ DETAILY (PDF 3.83 MB)

D.1.2-0h OBECNÉ SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ (PDF 6.91 MB)

D.1.2-1a TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 (PDF 723.73 kB)

D.1.2-1b.VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (ŘEZ A-A)-Model (PDF 345.64 kB)

D.1.2-1c SCHÉMA OPLOCENÍ SO 01 (PDF 504.02 kB)

D.1.2-2a TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 (PDF 731.98 kB)

D.1.2-2b.VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (ŘEZ B-B)-Model (PDF 453.22 kB)

D.1.2-2c SCHÉMA OPLOCENÍ SO 02 (PDF 581.23 kB)

D.1.2-3 SO 03 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ-titlist (PDF 396.54 kB)

D.1.2-3a Technicka zprava (PDF 736.32 kB)

D.1.2-3b Protokol (PDF 2.37 MB)

D.1.2-3c Umístění základů-Model (PDF 472.23 kB)

D.1.2-3d Osvětlení-Model (PDF 461.09 kB)

D.1.2-3e ROZVADEC RS1-Model (PDF 248.04 kB)

D.1.2-3f PŘÍPOJKA NN-Model (PDF 440.17 kB)

D.1.3 PBŘ-TECHNICKÁ ZPRÁVA A SITUAČNÍ VÝKRES (PDF 1.04 MB)

Specifikace_zelesice_excel (XLS 48 kB)

Připojené dokumenty: