Poskytnuté informace


Poskytnuté informace

Mimo zákonem dané informace poskytuje obec informace také prostřednictvím:

  • tabule obecního úřadu
  • webové stranky obce
  • zpravodaj obce

2022

2021

 2020

 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013