Projekty dokončené


II/152, Želešice průtah - 1.stavba

Název stavby:

II/152, Želešice průtah,1.stavba

Základní informace:

Projekt je realizován na základě Smlouvy o spolupráci mezi obcí a SÚS JmK o společném postupu při zpracování projektu průtahu.

Předmětem dokumentace zpracované pro obec jsou nové chodníky  předláždění stávajících chodníků vyvolaných přeložkami IS, rekonstrukce VO, nové parkovací stání, nové přístřešky autobusových zastávek, úpravy místních komunikací v návaznosti na průtah, odstranění propustku v křižovatce 1. máje.

Předmětem dokumentace zpracované pro SÚS JMK je nová dešťová kanalizace, vyvolané přeložky IS, oprava mostních objektů v trase průtahu, nové autobusové zastávky, odstranění opěrné zídky u rušené autobusové zastávky u křižovatky s ulicí Sádky.

Celý projekt  „II/152 Želešice průtah 1. stavba – km 125,053 až 125,470 a km 125,880 až 126,784“ je rozdělen na několik etap:

  • část A – studie a dokumentace ve stupni DUR
  • část B – zpracování dokumentace ve stupni DSP
  • část C – zpracování dokumentace ve stupni PDPS
  • část D – inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí
  • část E – inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení
 
Předpokládaná realizace:

2017 - 2018

Nyní je předpokládaný termín realizace v roce 2021. Konkrétní harmonogram bude znám po vyhodnocení výběrovího říhení Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje.

Aktuální stav: 

Dne 14.8.2020 bylo zadavatelem obec Želešice zveřejněny podmínky veřejné zakázky "II/152 Želešice, průtah, 1. stavba". Finální termímn ukončení příjmu nabídek byl 12.10.2020. Smlouva se zhotovitelem byla zveřejněna dne 7.1.2021.

Toto výběrové řízení se týkalo staveb souvisejících s rekonstrukcí průtahu obce, které jsou financovány obcí Želešice (dešťová kanalizace, chodníky etc.).

V jarních měsících 2021 byly zahájeny práce na budování dešťové kanalizace. Zároveň jsou budovány chodníky tam, kde to je technicky možné bez návaznosti na rekonstrukci vozovky.  

Informace k výběrovému řízení a smlouvy

Dne 14.6.2021 bylo zveřejněno zadavatelem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace zadání pro výběr zhotovitele díla. Lhůta původní lhůta pro podání nabídek byla z termínu 23.8. 2021 z důvodu zaslaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace posunuta do 2.8.2021. 

Toto výběrové řízení se týká rekonstrukce vozovky a mostních konstrukcí.

Informace k výběrovému řízení

Dne 16.12.2019 bylo zveřejněno zadavatelem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace zadání pro výběr zhotovitele díla. Po opakovaných odkladech bylo výběrové řízení ukončeno dne 3.4.2020. Následně však zadavatel 22.4.2020 zadávací řízení zrušil. Nyní probíhají kroky ke stanovení dalšího postupu.

Informace k výběrovému řízení

Dokumenty: 

22-03-02-ŽELEŠICE-PRŮTAH-koordinační situace (PDF 3.96 MB)

Souvicející výbětová řízení:

Výzva - II/152 Želešice průtah 1. stavba

Výzva - projekt průtah

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.