Projekty dokončené


Oprava havarijního stavu vodovodu - I. etapa

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu

Základní informace :

Tímto projektem obec konečně řeší dluh minulých období. Vzhledem k nutnosti opravy havarijního stavu vodovodní sítě v Želešicích, bylo rozhodnuto o zahájení postupné opravy vodovodní sítě v obci v rozsahu cca 4km.

Předmětem stavby je oprava havarijního stavu vodovodního řadu v úseku od mostu přes Bobravu k Základní a Mateřské škole Želešice (ZŠ a MŠ).  V rámci této stavby bude provedena výměna hlavního řadu po obou stranách silnice II/152 vč.přípojek, v celkové délce 527m. Součástí je výměna všech šoupátek v uzlech a odbočkách, výměna koncového hydrantu a vybudování dvou nových hydrantů pro možnost vypouštění a napouštění potrubí. Přilehlé nemovitosti budou provizorně po dobu výstavby napojeny na provizorní náhradní zásobovací potrubí. Po dokončení hlavního řadu, jeho odtlakování, provedení desinfekce a vyhodnocení kontrolních odběru vzorků, budou provedeny nové navrtávky a výměna potrubí a kulového ventilu vodoměrné sestavy všech domovních přípojek.

Zhotovitel stavby:

Inženýrské stavby Jebáček, s.r.o., Popice 11, 669 02 Znojmo

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  1.395.756,-Kč bez DPH.

Termín realizace:  zahájení 10/2016 ukončení : 12/2016

Aktuální stav:

Práce na vodovodu jsou ukončeny. Nemovitosti jsou přepojeny a vodovod převzal provozovatel - Brněnské vodárny a kanalizace - do provozování.

Dokumenty:

ikona Záměr opravy havarijního stavu vodovodního řadu (PDF 3.38 MB)

Související výběrová řízení:

Výzva - oprava havrijního stavu vodovodního řadu ul. 24.dubna

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.