Projekty v realizaci


Přestavba jižního křídla objektu Viktorka pro účely Obecního úřadu, Želešice

Název

Přestavba jižního křídla objektu Viktorka pro účely Obecního úřadu, Želešice

Popis

Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci přestavby jižního křídla stávajícího objektu Viktorka v obci Želešice, v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.

Dokumenty

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=prestavba-jizniho-kridla-objektu-viktorka-pro-ucely-obecniho-uradu-zelesice

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.