Rozcestník

Velikost textu:

Projekty v realizaci

Obnova údolí Bobravy

Vodní prvky BobravaNázev:

Obnova údolí Bobravy

Základní informace: 

Cílem projektu je zachovat, obnovit a zpřístupnit území pro odpočinek a přirozenou rekreaci, řešit dopravu na ulici Sportovní, snížit prašnost území a zvýšit podíl kvalitní zeleně

Kroky:

Obnova mlýnského náhonu včetně starého jezu
Rekultivace prostoru mezi mlýnským náhonem a Bobravou  - vybudování přírodního parku s vodními prvky
Rozšíření ulice Sportovní na dvousměrnou a doplnění chodníku pro pěší
Odprašnění plochy před přec areálem hřiště
Zpřístupnění obecního pole z ulice Sportovní a celková kultivace tohoto prostoru
Propojení celého území novými cestami a pěšinami

 

Zhotovitel projektové dokumentace: VRV a.s.

Cena projektové dokumetace:  313 000,- Kč bez DPH.

Aktuální stav:

Projekt se nachází ve fázi přípravy UŘ na přírodní prvky a SP na 1. fázi rozšíření Sportovní.

Dokumenty:

ikona Studie - Obnova údolí Bobravy (PDF 4.75 MB)

ikona Odborné vyjádření k petici občanů obce Želešice „Petice za zachování stávající podoby nivy řeky Bobravy jako významného krajinného prvku v k.ú. Želešice“ (PDF 1.13 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Provedení biologického průzkumu (PDF 8.18 MB)

Aktualizace 05/2020

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Průvodní zpráva (PDF 1.03 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Souhrnná technická zpráva (PDF 661.76 kB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Hydrotechnické výpočty (PDF 1.13 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Celková situace (PDF 0.98 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Koordinační situace (PDF 1 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Katastrální situace (PDF 0.92 MB)

Stavební povolení

ikonaStavební povolení Vodní prvky Bobrava 2020 (PDF 5.49 MB)

Související výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Návrh stavby a projektové dokumentace vč.AD pro stavbu "Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí"

Želešice – ul. Sportovní, Úprava místní komunikace

 

 

Rekonstrukce průtahu obcí II/152

Želešice průtahNázev stavby:

II/152, Želešice průtah,1.stavba

Základní informace:

Projekt je realizován na základě Smlouvy o spolupráci mezi obcí a SÚS JmK o společném postupu při zpracování projektu průtahu.

Předmětem dokumentace zpracované pro obec jsou nové chodníky  předláždění stávajících chodníků vyvolaných přeložkami IS, rekonstrukce VO, nové parkovací stání, nové přístřešky autobusových zastávek, úpravy místních komunikací v návaznosti na průtah, odstranění propustku v křižovatce 1. máje.

Předmětem dokumentace zpracované pro SÚS JMK je nová dešťová kanalizace, vyvolané přeložky IS, oprava mostních objektů v trase průtahu, nové autobusové zastávky, odstranění opěrné zídky u rušené autobusové zastávky u křižovatky s ulicí Sádky.

Celý projekt  „II/152 Želešice průtah 1. stavba – km 125,053 až 125,470 a km 125,880 až 126,784“ je rozdělen na několik etap:

·         část A – studie a dokumentace ve stupni DUR

·         část B – zpracování dokumentace ve stupni DSP

·         část C – zpracování dokumentace ve stupni PDPS

·         část D – inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

·         část E – inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Předpokládaná realizace:

2017 - 2018

Aktuální stav: 

Dne 16.12.2019 bylo zveřejněno zadavatelem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace zadání pro výběr zhotovitele díla. Po opakovaných odkladech bylo výběrové řízení ukončeno dne 3.4.2020. Následně však zadavatel 22.4.2020 zadávací řízení zrušil. Nyní probíhají kroky ke stanovení dalšího postupu.

Informace k výběrovému řízení

Dokumenty: 

 ikona Situační plán - SITUACE KOORDINAČNÍ (PDF 4.31 MB)

Souvicející výbětová řízení:

Výzva - II/152 Želešice průtah 1. stavba

Výzva - projekt průtah

dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 29.07.2021 000 16:34

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu