Projekty v realizaci


Obnova údolí Bobravy

Název:

Obnova údolí Bobravy

Základní informace: 

Cílem projektu je zachovat, obnovit a zpřístupnit území pro odpočinek a přirozenou rekreaci, řešit dopravu na ulici Sportovní, snížit prašnost území a zvýšit podíl kvalitní zeleně

Kroky:

Obnova mlýnského náhonu včetně starého jezu
Rekultivace prostoru mezi mlýnským náhonem a Bobravou  - vybudování přírodního parku s vodními prvky
Rozšíření ulice Sportovní na dvousměrnou a doplnění chodníku pro pěší
Odprašnění plochy před přec areálem hřiště
Zpřístupnění obecního pole z ulice Sportovní a celková kultivace tohoto prostoru
Propojení celého území novými cestami a pěšinami

 

Zhotovitel projektové dokumentace: VRV a.s.

Cena projektové dokumetace:  313 000,- Kč bez DPH.

Aktuální stav:

Projekt se nachází ve fázi přípravy UŘ na přírodní prvky a SP na 1. fázi rozšíření Sportovní.

Dokumenty:

ikona Studie - Obnova údolí Bobravy (PDF 4.75 MB)

ikona Odborné vyjádření k petici občanů obce Želešice „Petice za zachování stávající podoby nivy řeky Bobravy jako významného krajinného prvku v k.ú. Želešice“ (PDF 1.13 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Provedení biologického průzkumu (PDF 8.18 MB)

Aktualizace 05/2020

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Průvodní zpráva (PDF 1.03 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Souhrnná technická zpráva (PDF 661.76 kB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Hydrotechnické výpočty (PDF 1.13 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Celková situace (PDF 0.98 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Koordinační situace (PDF 1 MB)

ikona Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí - Katastrální situace (PDF 0.92 MB)

Stavební povolení

ikonaStavební povolení Vodní prvky Bobrava 2020 (PDF 5.49 MB)

Související výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Návrh stavby a projektové dokumentace vč.AD pro stavbu "Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí"

Želešice – ul. Sportovní, Úprava místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.