Volby


Volby do zastupitelstev obcí 2022

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2022 - dny konání voleb 23. a 24. září 2022

Potřebný počet podpisů voličů na peticích podporujících kandidaturu volební strany - Počty podpisů voličů na petice podporující kandidaturu volby 2022 (PDF 628.97 kB)

Schválený počet zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 - Počet zastupitelů volby 2022 (PDF 174.79 kB)

žádost o zápis do dodatku volebního seznamu VZOR ŽÁDOSTI OBČANA (DOC 37.5 kB)

Volby do krajských zastupitelstev 2020

Informace k Volbám do krajských zastupitelstev konaných ve dnech 2 a 3. října 2020 naleznete v přiloženém souboru:

ikona Volby do zastupitelstev krajů 2020 (PDF 410.97 kB) 

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev  konaných ve dnech 2 a 3. října 2020

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - Volby EP_2019 (PDF 422.49 kB)

Volby - informace -Volby do Evropského parlamentu 24 (DOC 29.5 kB)

Informace pro voliče, kteří změnili TP po 14.4.2019 - Informace pro volice ktery zmenil trvaly pobyt po 14 dubnu 2019 (PDF 54.34 kB)

Upozornění pro občany jiných členských států EU - Upozornění pro občany států EU volby (PDF 191.48 kB)

Informace - ŽÁDOST O PŘENESENÍ NEBO ZÁPIS DO SEZNAMU PRO VOLBY EP (PDF 44.78 kB)

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky:

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

informace k voličským průkazům a žádost o vydání voličského průkazu - INFO O VP (DOC 28 kB), žádost o vydání voličského průkazu (PDF 193.16 kB)

 

Volby do zastupitelstev obci 2018 - ve dnech 5. a 6. 10 .2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018 - ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Volby 2018 - ZO (DOC 54 kB)

seznam registračních údajů pro volby (PDF 277.8 kB)

počet podpisů na peticích pro volby (PDF 588.31 kB)