Životní prostředí v obci


Lom Želešice – rozdílová analýza z let 2022 a 2023

Předmětem plnění zakázky je určení množství odtěženého materiálu v lomu Želešice mezi lety 2022
a 2023.


 

Výskyt azbestu v ovzduší v Želešicích

Dokumenty obce:

Souhrnný dokument "Provedené kroky ve věci výskytu azbestu" (XLSX 19.01 kB)

 ikona Prezentace z veřejné diskuze 22.1.2019 - obec (PDF 128.04 kB)

ikona Shrnutí veřejné diskuse na téma výskytu azbestu v obci Želešice (PDF 68.5 kB)

Měření čistoty ovzduší v obci:

2015

ikona Foster Bohemia 7/2015 (PDF 2.61 MB)

2016

ikona Foster Bohemia 11/2016 (PDF 2.27 MB)

ikona Foster Bohemia 12/2016 (PDF 2.29 MB)

ikona Zdravotní ústav 12/2016 (PDF 2.52 MB)

ikona Krajská hygienická stanice 12/2016 (PDF 455.53 kB)

2017

ikona Zdravotní ústav 01/2017 (PDF 1.9 MB)

ikona Zdravotní ústav 06/2017 (PDF 3.05 MB)

2019

ikona Zdravotní ústav 06/2019 - Škodliviny ve vnitřním ovzduší, ZŠ Želešice (PDF 783.2 kB)

ikona Foster Bohemia 09/2019 - Škodliviny ve volném ovzduší (PDF 9.02 MB)

ikona Zdravotní ústav 09/2019 - Škodliviny ve volném ovzduší (PDF 2.06 MB)

Petice iniciativy Želešice bez azbestu:

ikona Petice proti takovému provozu kamenolomu Želešice, který způsobuje výskyt azbestových vláken v ovzduší obce Želešice - off line verze (k dispozici na OÚ Želešice) (PDF 244.71 kB)

Petice proti takovému provozu kamenolomu Želešice, který způsobuje výskyt azbestových vláken v ovzduší obce Želešice - on line verze 

Analýzy České Geologické služby (ČGS):

ikona Analýza vzorku kameniva a prachu Želešice 2018 (PDF 5.44 MB)

ikona Analýza vzorků prachu v obci Želešice 2017 (PDF 5.1 MB)

ikona Prezentace z veřejné diskuze 22.1.2019 - ČGS (PDF 3.33 MB)

ikona Stanovisko ČGS k výskytu azbestu v hornině těžené v Kamenolomu Želešice a jeho zdravotním rizikům (2014) (PDF 1.28 MB)

ikona ČGS: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (2019) (PDF 1.24 MB)

 Veškeré dokumenty byly a jsou veřejně dostupné. Jsou a byly vyvěšeny na jiných místech webu, případně jsou dostupné na vyžádání na obecním úřadu.

Rozdílová analýza lomu Želešice z let 2015 a 2020 o určení objemu vytěžené hmoty:

ikona TECHNICKÁ ZPRÁVA – oprava (PDF 1.59 MB)

ikona TECHNICKÁ ZPRÁVA – původně předaná zpráva (PDF 1.61 MB)

ikona 2015 Ortofotomapa (PDF 4.19 MB)

ikona 2015 DTM color (PDF 3.92 MB)

ikona 2015 DTM vytěženo vše (PDF 3.94 MB)

ikona 2015 DTM vytěženo redukováno (PDF 3.79 MB)

ikona 2020 Ortofotomapa (PDF 4.22 MB)

ikona 2020 DTM color (PDF 4.2 MB)

ikona2020 DTM vytěženo vše (PDF 4.14 MB)

ikona 2020 DTM vytěženo redukováno (PDF 3.99 MB)

ikona Dopis TOPGIS s omluvou za chybu a vysvětlením způsobu měření (PDF 120.63 kB)

Dokumenty kamenolomu Želešice

ikona Bezpečnostní list Želešice (PDF 134.31 kB)

 ikona Smlouva o spolupráci a úpravě vzájemných vztahů (2008) (PDF 1.2 MB)

ikona Nájemní smlouva (2013) (PDF 751.79 kB)

ikona Nájemní smlouva (2018) (PDF 831.49 kB)

ikona Rozhodnutí o rekultivaci starého lomu (2013) (PDF 0.93 MB)

 ikona Měření prašného spadu v kamenolomu Želešice 2012-2016 (PDF 338.58 kB)

Správní řízení o změně č. 1 povolení provozu od 1.1.2020

ikona Oznámení o zahájení správního řízení o změně č. 1 povolení provozu a žádost o vyjádření dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (PDF 143.68 kB)

ikona Vyrozumění o účastenství ve správním řízení o změně č. 1 povolení provozu kamenolomu Želešice – spolek Želešice bez azbestu, z. s. (PDF 150.98 kB)

ikona U S N E S E N Í (PDF 180.52 kB)

ikona Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu – KÁMEN Zbraslav, a.s., kamenolom Želešice (PDF 217.63 kB)